Třída 5.B

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Bradová
Kontakt:  bradova@zs-zelatovska.cz

Zastupující třídní učitelka po dobu nemoci: Lucie Suchánková