VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva o činosti školy za školní rok 2022/2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad za poskytování informací

ŽÁDOSTI

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyřízení žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.