Školská rada

Předseda:
PhDr. Pavel Opatrný

Zástupci zřizovatele:
Ing, Milan Passinger
Ing. Petr Školoud

Zástupci rodičů:
Martin Kutěj
Ing. Miroslav Indrák

Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Zuzana Fárková
PhDr. Pavel Opatrný