ROK 2023

Rozpočet - Příspěvková organizace ZŠ Želatovská - na rok 2024 + Střednědobý výhled pro roky 2025-2026

ROK 2022

Rozpočet - Příspěvková organizace ZŠ Želatovská - na rok 2023 + Střednědobý výhled pro roky 2024-2025

ROK 2021

Rozpočet - Příspěvková organizace ZŠ Želatovská - na rok 2022 + Střednědobý výhled pro roky 2023-2024
 

ROK 2020

Rozpočet - Příspěvková organizace ZŠ Želatovská - Střednědobý výhled pro roky 2022-2023

ROK 2019

Rozpočet - Příspěvková organizace ZŠ Želatovská - Střednědobý výhled pro roky 2021-2022

ROK 2018

Účetní uzávěka za rok 2018
Rozpočet - Příspěvková organizace ZŠ Želatovská - Návrh plánu na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020-2021
 

ROK 2017

Účetní uzávěka za rok 2017
Rozpočet - Příspěvková organizace ZŠ Želatovská - Návrh plánu na rok 2018
 

ROK 2015

Rozvaha - Příspěvková organizace ZŠ Želatovská, Přerov k 31.12.2015
Výkaz zisku a ztráty - Příspěvková organizace ZŠ Želatovská, Přerov k 31.12.2015
Příloha - Účetní uzávěrky - Příspěvková organizace ZŠ Želatovská, Přerov k 31.12.2015

ROK 2014

Rozvaha - Příspěvková organizace ZŠ Želatovská, Přerov k 31.12.2014
Výkaz zisku a ztráty - Příspěvková organizace ZŠ Želatovská, Přerov k 31.12.2014
Příloha - Účetní uzávěrky - Příspěvková organizace ZŠ Želatovská, Přerov k 31.12.2014