Třída 5.A

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Justrová
Kontakt:  justrova@zs-zelatovska.cz