Třída 2.A

Třídní učitelka: PaedDr. Alena Skácelová
Kontakt:  skacelova@zs-zelatovska.cz