Třída 2.C

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Hužvíková
Kontakt:  huzvikova@zs-zelatovska.cz