Základní škola Želatovská
UpolLogo
Fakultní škola
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Menu

Důležité informace

09.03.2023

Zápis dětí do 1. ročníků základních škol v Přerově - informace města Přerova - zde.

01.11.2022

ZŠ Želatovská má svůj vlastní youtube kanál, který můžete sledovat zde.

03.10.2022

03.10.2022

Vážení rodiče a přátelé školy, i v tomto školním roce 2022/2023 můžete starý papír (pouze noviny časopisy a knihy; nikoli kartony, obalový papírový materiál či firemní odpad) vozit do školy v daných termínech sběru, ale můžete jej také odvézt sami dle možností a potřeby do Sběrného dvora v Přerově - Na Hrázi. Zde stačí jen nahlásit školu a třídu. Následně Vám vystaví potvrzení, které stačí odevzdat ve škole (na zadní stranu uveďte jméno a příjmení žáka). Sběr papíru tak bude v daném období připočten k výsledkům žáka a třídy.

14.09.2022

13.09.2022

13.06.2022

Seznam zapsaných ukrajinských žáků do 1. tříd na základní škole ZŠ Želatovská ve školní roce 2022/2023. Seznam je k dispozici zde.

07.04.2022

Seznam zapsaných žáků do 1. tříd na základní škole ZŠ Želatovská ve školní roce 2022/2023. Seznam je k dispozici zde.

02.02.2022

Virtuální prohlídka prvních tříd - zde.

30.04.2021

Provozní řád školního hřiště ZŠ Želatovská 2021 - zde.

06.01.2021

Administrace distanční výuky (změna hesla, technická pomoc) a správy sítě má na starosti Bc. O. Sekera (tel. +420 722 963 509 nebo sekera@zs-zelatovska.cz)

04.09.2020

Omluvenky žáků hlásit: - sekretariát - 581 202 970 - mobil-sekretariát - 739 329 161 - emailem třídní učitelce (kontakt na TU zde)  

25.08.2019

23.08.2019

07.03.2019

02.10.2018

S platností od 1.4.2018 je v rámci školní Wi-Fi sítě zakázán přístup na vybrané sociální sítě (Facebook, Twitter, ..) a jíné internetové stránky, které primárně neslouží k získávání informací potřebných k výuce. Toto opatření je v souladu s nařízením EU týkající se GDPR.

25.09.2018

24.09.2018

19.09.2018

17.09.2018

11.05.2018

13.06.2016

Fotogalerii z Akademie k 60. výročí školy můžete shlédnout zde. Jednotlivé fotografie je možné si objednat přímo u Flashfoto Gebauer.

12.06.2016

11.06.2016

Vybrané fotogalerie z akcí naší školy můžete také sdílet v plné velikosti na serveru: http://zelatovska.rajce.idnes.cz/

ARCHIV
Zápis do prvních tříd na školní rok 2023/2024
08.03.2023 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V souladu s platnou legislativou proběhne zápis k povinné školní docházce v pondělí 3. a úterý 4. dubna 2023 běžnou formou v budově školy za osobní přítomnosti dětí a rodičů. K zápisu je třeba donést občanský průkaz zákonného zástupce/rodiče a rodný list dítěte.

Informace k organizaci prvních tříd ve školním roce 2023/2024

  • Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny minimálně dvě první třídy s malým počtem žáků (cca do 15 dětí) z důvodu maximalizace osobního přístupu.

  • Obě třídy budou umístěny v moderních rekonstruovaných učebnách s moderní ICT technikou umožňující kombinaci prezenční a distanční výuky (např. děti v povinné karanténě se budou moci zapojit v reálném čase do výuky ve škole a tím minimalizovat budoucí problémy plynoucí z absence ve škole).

  • Obě třídy budou mít zajištěnu třetí hodinu tělesné výchovy s profesionálním trenérem se zaměřením na sportovní všestrannost – cílem je zmírnit dnes častou absenci přirozeného pohybu.

  • Děti věnující se pravidelné sportovní přípravě budou mít své aktivity sladěné s rozvrhem hodin.

  • Všichni žáci a žákyně prvních tříd věnující se jakékoli pravidelné sportovní či pohybové aktivitě (ať již individuálním či kolektivním sportům, tanci, mažoretkám apod.) mohou čerpat podporu ze strany Nadačního fondu Vojtěcha Buriana ve výši 3.000,- Kč.

  • Důraz bude kladen i na výuku anglického jazyka, která je na škole postupně rozvíjena až do formy konverzace s rodilým mluvčím.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat školu, ať již prostřednictvím emailu dvorsky@zs-zelatovska.cz či telefonicky na čísle 602 527 013.

Virtuální prohlídky prvních tříd

Virtuální prohlídky tříd

Trvalý odkaz


Kontakt

Želatovská 8,
Přerov I. - Město
750 02

Ředitel: Mgr. P. Dvorský, Ph.D.
IČ: 49 55 88 62

Tel.: +420 581 202 970
Fax.: +420 581 202 970
Mob.: +420 739 329 161
Datová schránka: d5wwr4f

zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz

Podrobnosti a mapa

Kniha důvěry