Základní škola Želatovská
UpolLogo
Fakultní škola
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Menu

Důležité informace

07.04.2021

06.01.2021

Administrace distanční výuky (změna hesla, technická pomoc) a správy sítě má na starosti Bc. O. Sekera (tel. +420 722 963 509 nebo sekera@zs-zelatovska.cz)

04.09.2020

Omluvenky žáků hlásit: - sekretariát - 581 202 970 - mobil-sekretariát - 739 329 161 - emailem třídní učitelce (kontakt na TU zde)  

03.09.2020

Vážení rodiče a přátelé školy, i ve školním roce 2020/2021 můžete starý papír (pouze noviny časopisy a knihy; nikoli kartony, obalový papírový materiál či firemní odpad) vozit do školy v daných termínech sběru, ale můžete jej také odvézt sami dle možností a potřeby do Sběrných dvorů v Přerově - Na Hrázi, Želatovská. Zde stačí jen nahlásit školu a třídu. Následně Vám vystaví potvrzení, které stačí odevzdat ve škole (na zadní stranu uveďte jméno a příjmení žáka). Sběr papíru tak bude v daném období připočten k výsledkům žáka a třídy.

25.08.2019

24.08.2019

23.08.2019

07.03.2019

02.10.2018

S platností od 1.4.2018 je v rámci školní Wi-Fi sítě zakázán přístup na vybrané sociální sítě (Facebook, Twitter, ..) a jíné internetové stránky, které primárně neslouží k získávání informací potřebných k výuce. Toto opatření je v souladu s nařízením EU týkající se GDPR.

25.09.2018

24.09.2018

19.09.2018

17.09.2018

10.09.2018

05.09.2018

11.05.2018

13.06.2016

Fotogalerii z Akademie k 60. výročí školy můžete shlédnout zde. Jednotlivé fotografie je možné si objednat přímo u Flashfoto Gebauer.

12.06.2016

11.06.2016

Vybrané fotogalerie z akcí naší školy můžete také sdílet v plné velikosti na serveru: http://zelatovska.rajce.idnes.cz/

ARCHIV
Zápis do prvních tříd na školní rok 2021/2022
24.02.2021 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Zápis k povinné školní docházce 

Dle nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhne zápis dětí k povinné školní docházce „distanční“ formou, tj. bez osobní přítomnosti dětí. Po dohodě se zřizovatelem školy Statutárním městem Přerovem proběhnou v našem městě zápisy do všech základních škol od 1. do 30. 4. 2021. 

Postup rodičů/zákonných zástupců při zápisu na Základní školu, Želatovská 8

 • Formulář - Dotazník k zápisu k povinné školní docházce pro rodiče/zákonné zástupce naleznete zde.

 • Vyplněný formulář (možné je i vepsání požadovaných údajů přímo do emailu) stačí zaslat na email dvorsky@zs-zelatovska.cz, popř. v listinné podobě zaslat na adresu Základní škola Přerov, Želatovská 8, Želatovská 8, 750 02 Přerov, popř. osobně doručit do kanceláře školy. 

 • Po doručení vyplněného formuláře kterýmkoli z výše uvedených způsobů, bude každý zákonný zástupce obratem kontaktován vedením školy a po individuální domluvě s ním bude dohodnut způsob formálního dokončení zápisu (podpis, převzetí dokumentů apod.) 
   

  Informace k organizaci prvních tříd ve školním roce 2021/2022  

  Ve školním roce 2021/2022 budou – vedle třídy se zaměřením na lední hokej – otevřeny první třídy jen s malým počtem žáků (cca do 15 dětí) z důvodu maximalizace osobního přístupu, zvláště pak s ohledem na možnou hrozbu distanční výuky.  

 • Třídy budou umístěny v moderních rekonstruovaných učebnách s moderní ICT technikou umožňující kombinaci prezenční a distanční výuky (např. děti v povinné karanténě se budou moci zapojit v reálném čase do výuky ve škole a tím minimalizovat budoucí problémy plynoucí z absence ve škole).  

 • V prvním a druhém ročníku bude zajištěna třetí hodina tělesné výchovy s profesionálním trenérem se zaměřením na sportovní všestrannost – cílem je zmírnit dnes častou absenci přirozeného pohybu.  

 • Děti věnující se pravidelné sportovní přípravě budou mít své aktivity sladěné s rozvrhem hodin.  

 • Všichni žáci a žákyně prvních tříd věnující se jakékoli pravidelné sportovní či pohybové aktivitě (ať již individuálním či kolektivním sportům, tanci, mažoretkám apod.) mohou čerpat podporu ze strany Nadačního fondu Vojtěcha Buriana ve výši 3.000,- Kč.  

 • Důraz bude kladen i na výuku anglického jazyka, která je na škole postupně rozvíjena až do formy konverzace s rodilým mluvčím.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat školu, ať již prostřednictvím
emailu dvorsky@zs-zelatovska.cz či telefonicky na čísle 602 527 013. 

 

 

Trvalý odkaz


Kontakt

Želatovská 8,
Přerov I. - Město
750 02

Ředitel: Mgr. P. Dvorský, Ph.D.
IČ: 49 55 88 62

Tel.: +420 581 202 970
Fax.: +420 581 202 970
Mob.: +420 739 329 161
Datová schránka: d5wwr4f

zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz

Podrobnosti a mapa

Kniha důvěry