Základní škola Želatovská
UpolLogo
Fakultní škola
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Menu

Důležité informace

13.09.2021

01.05.2021

Seznam zapsaných žáků do 1. tříd na základní škole ZŠ Želatovská ve školní roce 2021/2022. Seznam je k dispozici zde.

30.04.2021

Provozní řád školního hřiště ZŠ Želatovská 2021 - zde.

06.01.2021

Administrace distanční výuky (změna hesla, technická pomoc) a správy sítě má na starosti Bc. O. Sekera (tel. +420 722 963 509 nebo sekera@zs-zelatovska.cz)

04.09.2020

Omluvenky žáků hlásit: - sekretariát - 581 202 970 - mobil-sekretariát - 739 329 161 - emailem třídní učitelce (kontakt na TU zde)  

03.09.2020

Vážení rodiče a přátelé školy, i v tomto školním roce 2021/2022 můžete starý papír (pouze noviny časopisy a knihy; nikoli kartony, obalový papírový materiál či firemní odpad) vozit do školy v daných termínech sběru, ale můžete jej také odvézt sami dle možností a potřeby do Sběrných dvorů v Přerově - Na Hrázi, Želatovská. Zde stačí jen nahlásit školu a třídu. Následně Vám vystaví potvrzení, které stačí odevzdat ve škole (na zadní stranu uveďte jméno a příjmení žáka). Sběr papíru tak bude v daném období připočten k výsledkům žáka a třídy.

25.08.2019

24.08.2019

23.08.2019

07.03.2019

02.10.2018

S platností od 1.4.2018 je v rámci školní Wi-Fi sítě zakázán přístup na vybrané sociální sítě (Facebook, Twitter, ..) a jíné internetové stránky, které primárně neslouží k získávání informací potřebných k výuce. Toto opatření je v souladu s nařízením EU týkající se GDPR.

25.09.2018

24.09.2018

19.09.2018

17.09.2018

10.09.2018

05.09.2018

11.05.2018

13.06.2016

Fotogalerii z Akademie k 60. výročí školy můžete shlédnout zde. Jednotlivé fotografie je možné si objednat přímo u Flashfoto Gebauer.

12.06.2016

11.06.2016

Vybrané fotogalerie z akcí naší školy můžete také sdílet v plné velikosti na serveru: http://zelatovska.rajce.idnes.cz/

ARCHIV
Zaměstnanci
29.08.2018 | Vložil: Mgr. Jaromír Školoudík Ph.D.

Ředitel školy:

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D

dvorsky@zs-zelatovska.cz
Tel.: +420 602 527 013

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D.

skoloudik@zs-zelatovska.cz
Tel.: +420 720 052 949

Výchovná poradkyně:

Mgr. Zuzana Fárková

Úterý:   10:00 - 10:45
Jiný termín jen po předchozí domluvě.

farkova@zs-zelatovska.cz
Tel.: +420 724 577 280

Vedoucí školní družiny:

Ludmila Jemelková

jemelkova@zs-zelatovska.cz
Tel.: +420 602 777 139

Metodik prevence
rizikového chování:

PhDr. Pavel Opatrný Úřední hodiny:

Středa:    11:50 - 12:35
J
iný termín jen po předchozí domluvě.
opatrny@zs-zelatovska.cz

EVVO koordinátor,
správa www stránek:

PhDr. Pavel Opatrný

Termín osobního setkání ve věci EVVO jen po předchozí domluvě.
opatrny@zs-zelatovska.cz

ICT koordinátor:

Bc. Ondřej Sekera

sekera@zs-zelatovska.cz

Administrátor distanční výuky, správce sítě:

Bc. Ondřej Sekera

sekera@zs-zelatovska.cz
Tel.: +420 722 963 509

Koordinátorka dopravní výchovy:

Ludmila Jemelková

Středa:    7:00 - 7:45
Jiný termín jen po předchozí domluvě.

jemelkova@zs-zelatovska.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní e-mail: zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz

Kniha důvěry pro žáky

Třídní učitelé

1.A

Mgr. Eva Hánová

hanova@zs-zelatovska.cz
1.B

Mgr. Alena Havelková

havelkova@zs-zelatovska.cz
2.A

PaedDr. Alena Skácelová

skacelova@zs-zelatovska.cz
2.B

Mgr. Jarmila Tománkova

tomankova@zs-zelatovska.cz
3.A

Mgr. Lenka Justrová

justrova@zs-zelatovska.cz
3.B

Mgr. Kateřina Bradová

bradova@zs-zelatovska.cz
4.A

Mgr. Barbora Zapletalova

zapletalova@zs-zelatovska.cz
4.B

Mgr. Iva Procházková

prochazkova@zs-zelatovska.cz
5.B

Mgr. Marie Kunčíková

kuncikova@zs-zelatovska.cz
6.A

Mgr. Alena Ptáčková (AJ, KAJ, HV)

ptackova@zs-zelatovska.cz
6.B

Mgr. Zuzana Zifčáková (ČJ, HV)

zifcakova@zs-zelatovska.cz
7.A

PhDr. Pavel Opatrný (CHE, FY, INF, PČ, POL)

opatrny@zs-zelatovska.cz
7.B

Mgr. Lenka Dočkalová (AJ, ČJ)

dockalova@zs-zelatovska.cz
8.A

Mgr. Michaela Václavíková
(VkO, VkZ, NJ, DĚ, VV)

vaclavikova@zs-zelatovska.cz
8.B

Mgr. Marie Hobzová (ČJ, DĚ)

hobzova@zs-zelatovska.cz
9.A

Mgr. Denisa Čecháková (ČJ, NJ, VkZ, VV)

cechakova@zs-zelatovska.cz
9.B

Mgr. Vlasta Hlobilova (MA, PŘ, VV)

hlobilova@zs-zelatovska.cz

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Irena Doležalová (RJ, AJ, TV)

dolezalova@zs-zelatovska.cz

Bc. Petra Dudová (HV, VV, PČ) 

dudova@zs-zelatovska.cz

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. (DĚ)

dvorsky@zs-zelatovska.cz

Mgr. Zuzana Fárková (AJ, VkO, PČ)

farkova@zs-zelatovska.cz

Mgr. Kristýna Kavková (MA, ZE)

kavkova@zs-zelatovska.cz

Lenka Müllerová (KAJ)

 

Mgr. Martin Novotný (TV)

 

Mgr. Markéta Opluštilová (MA, INF, FY)

oplustilova@zs-zelatovska.cz

Mgr. Tomáš Skula (AJ, ZE)

skula@zs-zelatovska.cz

Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. (PŘ, PČ)

skoloudik@zs-zelatovska.cz

Mgr. Radana Sochůrková (speciální pedagog)

sochurkova@zs-zelatovska.cz

Mgr. Petra Valentová (TV)

valentova@zs-zelatovska.cz

Školní družina

Zdeňka Grňová
1. oddělení

grnova@zs-zelatovska.cz

Silva Schenková
2. oddělení

schenkova@zs-zelatovska.cz

Ludmila Jemelková
3. oddělení

jemelkova@zs-zelatovska.cz

Ing. Zuzana Indráková
4. oddělení

indrakova@zs-zelatovska.cz

 

 

 

 

 

 

 

Asistenti pedagoga

Iveta Indrákova (3.A)

indrakovai@zs-zelatovska.cz

Ing. Zuzana Indráková (5.B)

indrakova@zs-zelatovska.cz

Ludmila Jemelková (6.A)

jemelkova@zs-zelatovska.cz

Lenka Chmelíčková (6.B)

chmelickova@zs-zelatovska.cz

Kateřina Metelková (6.B)

metelkova@zs-zelatovska.cz

Bc. Ondřej Sekera (7.A)

sekera@zs-zelatovska.cz

Jan Navrátil (8.A)

navratil@zs-zelatovska.cz

Jiří Kurial (8.B)

kurial@zs-zelatovska.cz

Sylva Schenková (9.B)

schenkova@zs-zelatovska.cz

Mgr. Radana Sochůrková (spec. pedagog)

sochurkova@zs-zelatovska.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenéři

Vít Černohous

Jiří Sklenář

Nepedagogičtí zaměstnanci

Ekonomka

Drahomíra Schindlerová
zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz

Administrativní a spisová pracovnice

Ludmila Horáková
sekretariat@zs-zelatovska.cz 

Školník

Vladimír Novák

Uklízečky

Renata Benešová
Marie Gregorová
Daniela Režná

Trvalý odkaz


Kontakt

Želatovská 8,
Přerov I. - Město
750 02

Ředitel: Mgr. P. Dvorský, Ph.D.
IČ: 49 55 88 62

Tel.: +420 581 202 970
Fax.: +420 581 202 970
Mob.: +420 739 329 161
Datová schránka: d5wwr4f

zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz

Podrobnosti a mapa

Kniha důvěry