Základní škola Želatovská
UpolLogo
Fakultní škola
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Menu

Důležité informace

06.05.2020

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020 - zde (platnost k 30.4.2020). Aktualizovaná verze k 27.5.2020 zde. Ochrana zdraví a provoz základních škol speciálních podle §16 odst. 9 školského zákona - zde.

10.03.2020

V případě, že zákonný zástupce chce čerpat ošetřovné při péči o dítě do 13 let, je třeba, aby se osobně dostavil do kanceláře školy, kde obdrží vyplněný a potvrzený formulář Žádosti – tento pak předá svému zaměstnavateli k dalšímu vyřízení. Pro formulář se zákonní zástupci mohou dostavit v kanceláři školy v pracovní dny od 8:00 do 12:00, popř. i v jiném termínu dle telefonické domluvy. Více informací naleznete zde. 12.3.2020: Tisková zpráva ministryně Maláčové - Rodiče nemusejí kvůli ošetřovnému do školy - informace zde.  

10.01.2020

Omluvenky žáků hlásit: - sekretariát - 581 202 970 - mobil-sekretariát - 739 329 161 - emailem třídní učitelce (kontakt na TU zde)  

06.01.2020

Z důvodu radikálního snížení výkupních cen papíru na trhu v ČR jsou Technické služby města Přerova nuceny přistoupit ke snížení výkupních cen této suroviny. S platností od 1. ledna 2020 budou upraveny výkupní ceny starého papíru následovně - 0,80 Kč za kilogram odevzdaného papíru v areálu školy a 1,00 Kč za kilogram odevzdaného papíru ve sběrných dvorech. Odevzdaný papír bude obsahovat pouze časopisy, noviny a knihy. V případě, že bude obsahovat karton a lepenku, nebude za něj vyplacena cena a nebude započítán do soutěže.

25.08.2019

Vážení rodiče a přátelé školy, starý papír můžete nejen vozit do školy v daných termínech sběru, ale můžete jej také odvézt sami dle možností a potřeby do Sběrných dvorů v Přerově - Na Hrázi, Želatovská. Zde stačí jen nahlásit školu a třídu. Následně Vám vystaví potvrzení, které stačí odevzdat ve škole (na zadní stranu uveďte jméno a příjmení žáka). Sběr papíru tak bude v daném období připočten k výsledkům žáka a třídy.

25.08.2019

24.08.2019

23.08.2019

07.03.2019

02.10.2018

S platností od 1.4.2018 je v rámci školní Wi-Fi sítě zakázán přístup na vybrané sociální sítě (Facebook, Twitter, ..) a jíné internetové stránky, které primárně neslouží k získávání informací potřebných k výuce. Toto opatření je v souladu s nařízením EU týkající se GDPR.

25.09.2018

24.09.2018

20.09.2018

19.09.2018

17.09.2018

05.09.2018

11.05.2018

13.06.2016

Fotogalerii z Akademie k 60. výročí školy můžete shlédnout zde. Jednotlivé fotografie je možné si objednat přímo u Flashfoto Gebauer.

12.06.2016

11.06.2016

Vybrané fotogalerie z akcí naší školy můžete také sdílet v plné velikosti na serveru: http://zelatovska.rajce.idnes.cz/

ARCHIV
Zaměstnanci
29.08.2018 | Vložil: Mgr. Jaromír Školoudík Ph.D.

Ředitel školy:

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D

dvorsky@zs-zelatovska.cz
Tel.: +420 602 527 013
Zástupce ředitele školy: Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D.

skoloudik@zs-zelatovska.cz
Tel.: +420 720 052 949

Výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Fárková Pátek:   10:00 - 10:45
Jiný termín jen po předchozí domluvě.

farkova@zs-zelatovska.cz
Tel.: +420 724 577 280
Vedoucí školní družiny: Ludmila Jemelková jemelkova@zs-zelatovska.cz
Tel.: +420 602 777 139
Metodik prevence
rizikového chování:
PhDr. Pavel Opatrný Úřední hodiny: Pondělí:   9:00 - 9:45
Úterý:    11:50 - 12:35
Jiný termín jen po předchozí domluvě.

opatrny@zs-zelatovska.cz
EVVO koordinátor,
správa www stránek:
PhDr. Pavel Opatrný Termín osobního setkání ve věci EVVO jen po předchozí domluvě.
opatrny@zs-zelatovska.cz
ICT koordinátor: Bc. Ondřej Sekera sekera@zs-zelatovska.cz
Správce sítě: Bc. Ondřej Sekera sekera@zs-zelatovska.cz
Koordinátorka dopravní výchovy: Ludmila Jemelková Středa:    7:00 - 7:45
Jiný termín jen po předchozí domluvě.

jemelkova@zs-zelatovska.cz

Školní e-mail: zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz

Kniha důvěry pro žáky

Třídní učitelé

1.A Mgr. Alena Havelková havelkova@zs-zelatovska.cz
2.A PaedDr. Alena Skácelová skacelova@zs-zelatovska.cz
2.B Mgr. Jarmila Tománková tomankova@zs-zelatovska.cz
3.B Mgr. Marie Kunčíková kuncikova@zs-zelatovska.cz
4.A Mgr. Jarmila Pavlasová pavlasova@zs-zelatovska.cz
4.B Mgr. Eva Hánová hanova@zs-zelatovska.cz
5.A Mgr. Barbora Zapletalova zapletalova@zs-zelatovska.cz
5.B Mgr. Iva Procházková prochazkova@zs-zelatovska.cz
6.A Mgr. Michaela Václavíková
(VkO, VkZ, NJ, DĚ, VV)
vaclavikova@zs-zelatovska.cz
6.B Mgr. Marie Hobzová (ČJ) hobzova@zs-zelatovska.cz
7.A Mgr. Denisa Čecháková (ČJ, NJ, VkO) cechakova@zs-zelatovska.cz
7.B Mgr. Vlasta Hlobilova (MA, PŘ) hlobilova@zs-zelatovska.cz
8.A Mgr. Alena Ptáčková (AJ, VV) ptackova@zs-zelatovska.cz
8.B Mgr. Zuzana Zifčáková (ČJ, HV) zifcakova@zs-zelatovska.cz
9.A PhDr. Pavel Opatrný (CHE, FY, INF, PČ, POL) opatrny@zs-zelatovska.cz
9.B Mgr. Alice Kočarová (AJ, ZE, KAJ) kocarova@zs-zelatovska.cz

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Irena Doležalová (AJ, ZE, TV) dolezalova@zs-zelatovska.cz
Mgr. Zuzana Fárková (AJ, VV, VkO) farkova@zs-zelatovska.cz
Mgr. Jakub Ferenc (TV)  
Mgr. Světlana Kočí (MA, ZE, VV) koci@zs-zelatovska.cz
Mgr. Markéta Krajňakova, Ph.D. (RJ, HV, VV, PČ) krajnakova@zs-zelatovska.cz
Steve Morris (KAJ)  
Mgr. Martin Novotný (TV)  
Mgr. Markéta Opluštilová (MA, INF, FY) oplustilova@zs-zelatovska.cz
Mgr. Radana Sochůrková (speciální pedagog) sochurkova@zs-zelatovska.cz
Mgr. Ludmila Spielvogelová (RJ, NJ) spielvogelova@zs-zelatovska.cz
Mgr. Petra Valentová (TV) valentova@zs-zelatovska.cz

Školní družina

Zdeňka Grňová
1. oddělení
grnova@zs-zelatovska.cz
Kateřina Bradová
2. oddělení
bradova@zs-zelatovska.cz
Ludmila Jemelková
3. oddělení
jemelkova@zs-zelatovska.cz
Ing. Zuzana Indráková
4. oddělení
indrakova@zs-zelatovska.cz

Asistenti pedagoga

Kateřina Bradová (4.B)
Jiří Kurial (6.B)
Ing. Zuzana Indráková (3.B)
Ludmila Jemelková (4.A)
Sylva Schenková (7.B)
Vladimíra Špilerová (5.A)
Bc. Ondřej Sekera (9.A)

Trenéři

Vít Černohous
Jiří Sklenář

Nepedagogičtí zaměstnanci

Ekonomka Drahomíra Schindlerová
zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz
Administrativní a spisová pracovnice Ludmila Horáková
sekretariat@zs-zelatovska.cz 
Školník Vladimír Novák
Uklízečky

Marie Gregorová
Daniela Režná
Veronika Vosmanská

Trvalý odkaz


Kontakt

Želatovská 8,
Přerov I. - Město
750 02

Ředitel: Mgr. P. Dvorský, Ph.D.
IČ: 49 55 88 62

Tel.: +420 581 202 970
Fax.: +420 581 202 970
Mob.: +420 739 329 161
Datová schránka: d5wwr4f

zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz

Podrobnosti a mapa

Kniha důvěry