Základní škola Želatovská
UpolLogo
Fakultní škola
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Menu

Důležité informace

06.05.2020

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020 - zde (platnost k 30.4.2020). Aktualizovaná verze k 27.5.2020 zde. Ochrana zdraví a provoz základních škol speciálních podle §16 odst. 9 školského zákona - zde.

10.03.2020

V případě, že zákonný zástupce chce čerpat ošetřovné při péči o dítě do 13 let, je třeba, aby se osobně dostavil do kanceláře školy, kde obdrží vyplněný a potvrzený formulář Žádosti – tento pak předá svému zaměstnavateli k dalšímu vyřízení. Pro formulář se zákonní zástupci mohou dostavit v kanceláři školy v pracovní dny od 8:00 do 12:00, popř. i v jiném termínu dle telefonické domluvy. Více informací naleznete zde. 12.3.2020: Tisková zpráva ministryně Maláčové - Rodiče nemusejí kvůli ošetřovnému do školy - informace zde.  

10.01.2020

Omluvenky žáků hlásit: - sekretariát - 581 202 970 - mobil-sekretariát - 739 329 161 - emailem třídní učitelce (kontakt na TU zde)  

06.01.2020

Z důvodu radikálního snížení výkupních cen papíru na trhu v ČR jsou Technické služby města Přerova nuceny přistoupit ke snížení výkupních cen této suroviny. S platností od 1. ledna 2020 budou upraveny výkupní ceny starého papíru následovně - 0,80 Kč za kilogram odevzdaného papíru v areálu školy a 1,00 Kč za kilogram odevzdaného papíru ve sběrných dvorech. Odevzdaný papír bude obsahovat pouze časopisy, noviny a knihy. V případě, že bude obsahovat karton a lepenku, nebude za něj vyplacena cena a nebude započítán do soutěže.

25.08.2019

Vážení rodiče a přátelé školy, starý papír můžete nejen vozit do školy v daných termínech sběru, ale můžete jej také odvézt sami dle možností a potřeby do Sběrných dvorů v Přerově - Na Hrázi, Želatovská. Zde stačí jen nahlásit školu a třídu. Následně Vám vystaví potvrzení, které stačí odevzdat ve škole (na zadní stranu uveďte jméno a příjmení žáka). Sběr papíru tak bude v daném období připočten k výsledkům žáka a třídy.

25.08.2019

24.08.2019

23.08.2019

07.03.2019

02.10.2018

S platností od 1.4.2018 je v rámci školní Wi-Fi sítě zakázán přístup na vybrané sociální sítě (Facebook, Twitter, ..) a jíné internetové stránky, které primárně neslouží k získávání informací potřebných k výuce. Toto opatření je v souladu s nařízením EU týkající se GDPR.

25.09.2018

24.09.2018

20.09.2018

19.09.2018

17.09.2018

05.09.2018

11.05.2018

13.06.2016

Fotogalerii z Akademie k 60. výročí školy můžete shlédnout zde. Jednotlivé fotografie je možné si objednat přímo u Flashfoto Gebauer.

12.06.2016

11.06.2016

Vybrané fotogalerie z akcí naší školy můžete také sdílet v plné velikosti na serveru: http://zelatovska.rajce.idnes.cz/

ARCHIV
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
24.01.2013 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

EVVO koordinátor: PhDr. Pavel Opartný opatrny@zs-zelatovska.cz
  Úřední hodiny: Termín jen po předchozí domluvě.

 

Zde najdete informace vztahující se k environmentálnímu vzdělávání na ZŠ Želatovská. 

Roční školní program EVVO 2019/2020 - pdf_verze pro web

 

Zapojujeme se do soutěží:

Přírodovědný klokan, Naši přírodou, Rybářská soutěž

 

Každoročně realizované projekty:

72 hodin - pomáháme ostatním

Den Země, aneb učíme se společně

 

Na naší škole sbíráme použitý:

papír, baterie, tonery a plastová víčka

 

Celoročně pořádáme nebo se účastníme:

výcházek do přírody (hlavně I. stupeň, školní družina), výstav Muzea Komenského v Přerově, exkurze do místních podniků (MEOPTA, ZUBR), zeměpisných pořadů (Planeta 3000, Svět kolem nás), environmentálně zaměřených exkurzí (PVE Dlouhé Stráně, Technické muzeum a Anthropos Brno, Svět techniky Ostrava, Pevnost Poznání Olomouc..), ...
Dále organizujeme vánoční a velikonoční dílničky pro děti a rodiče, vánoční jarmark, školy v přírodě pro I. stupeň, ...

 

Spolupracujeme a aktivně se účastníme programů:

SVČ ATLAS a BIOS Přerov

ORNIS Přerov

Tonda obal na cestách

Zdravá 5

VZPoura úrazům

ČKK Přerov

Planeta Země 3000

Svět kolem nás

Sluňákov - centrum ekologických aktivit
 

Aktuality:

Šesťáci v Biosu 3. a 5. 2. 2020
8. 2. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Obě třídy šesťáků se vydaly do stanice BIOS za programem „Potravní vztahy v lese“. Nejprve je čekalo malé opáčko již probraného učiva (tady paní učitelka i paní lektorka Mlčáková byly mile překvapené, kolik si toho žáci pamatovali ze školy). Potom si žáci mohli sami vytvořit pastevně – kořistnický řetězec a na závěr po malé poznávačce přírodnin rozlousknout některé zakódované názvy lesních živočichů.
Vlasta Hlobilová (ta mile překvapená učitelka)

Zobrazit fotky
Vánoční jarmark 12.12.2019
13. 12. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Již se na naší škole stalo tradicí, že každý rok pořádáme akci s názvem Vánoční jarmark. A tak se i letos 12. prosince provoněly chodby cukrovím, prosvítily světlem svíček a rozehrála se vánoční hudba.
Na pódiu před školou se vystřídali hudebníci, zpěváci i tanečníci z řad žáků prvního a druhé stupně v doprovodu svých vyučujících. Na školních chodbách vyrostl trh se spoustu krásných výrobků, ale i vánoční dílničky, kde se návštěvníci pouštěli do vlastní tvorby předmětů s motivy nadcházejících svátků.
Díky šikovným rukám rodičů našich žáků se zde dalo zakoupit téměř vše - svícny, svíčky, vánoční ozdoby, cukroví, šperky, vánoční věnce a nejrůznější dekorace.
A kdo nechtěl nakupovat, ten si mohl nechat vytvořit fotografii na vánoční téma v našem foto-koutku, výtěžek z něj poputuje na charitativní akci s názvem Ježíškova vnoučata a snad zpříjemní letošní svátky i dalším lidem.
Atmosféra panovala skutečně vánoční a všichni jsme si letošní jarmark moc užili a už teď se těšíme na příští rok. Velké poděkování patří všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na zdařilém průběhu celé akce.

Zobrazit fotky
Výlet 5.A - Ostrava 19.11.2019 - Svět techniky; Hornické muzeum
9. 12. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný
Předvánoční dílna - 28.11.2019
29. 11. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Ve čtvrtek 28. listopadu se na ZŠ Želatovská konal již šestý ročník Předvánoční dílny. Děti si vyzkoušely svou šikovnost ve školní kuchyňce, kde měly za úkol vykrajování, pečení a následné zdobení voňavých perníčků. Čekalo na ně vázání adventních věnců z jehličí a výroba vánočních přáníček a ozdob z papíru. Pro rodiče pak bylo přichystáno chutné cukroví a horký punč čí káva a čaj. Všichni si odpoledne užili a nasáli tu pravou předvánoční atmosféru.

Zobrazit fotky
Tonda Obal na cestách opět po letech dorazil k nám
28. 11. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Ve středu 27.11.2019 k nám opět po třech letech dorazil Tonda Obal, který našim žákům vysvětloval zásady a důležitost třídění a recyklace odpadu. Žáci prvního stupně byli detailně seznámy se základy správného třídění odpadu, žáci druhého stupně pak více s lektorem rozmlouvali nad důležitostí recyklace a jejím přínosu pro naši společnost a planetu Zemi jako takovou. Přednášky se žákům líbily a doufejme, že získané znalosti budou aktivně využívat v praktickém životě.
 

Zobrazit fotky
Projektový den k 30. výročí Sametové revoluce
14. 11. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V tomto roce si připomínáme třicáté výročí událostí ze 17. listopadu 1989, výročí Sametové revoluce, proto jsme pro žáky 2. stupně dne 14. listopadu připravili projektový den s názvem "30. výročí Sametové revoluce".
Všichni se s nadšením pustili do projektů ve svých třídách po jednotlivých ročnících. Žáci dostali za úkol zpracovat zadaná témata od samotného dne 17. listopad a následného sledu událostí po něm, voleb polistopadových prezidentů, vývoje politických stran, vstupů naší republiky do mezinárodních organizací, přes kulturu, sport až po zajímavosti a blíže se tak seznámit s československou a českou historií od roku 1989 po rok 2019. V rámci samotného výročí si žáci devátých ročníků vyzkoušeli roli studentů protestujících na Václavském náměstí i s transparenty, cinkajícími klíčky i autentickými boji s tehdejší "veřejnou bezpečností".
K zadaným okruhům výročí měli žáci vytvořit tematické plakáty a logo k výročí Sametové revoluce. Přestože začátky byly rozpačité, všichni se do práce pustili s chutí a přišli s originálními nápady. Jak jejich snažení dopadlo, mohou rodiče a návštěvníci školy zhlédnout a zhodnotit v přízemí školy během následujících týdnů.

Zobrazit fotky
Naši přírodou - Na vítězné vlně 2019
13. 11. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V úterý 12. listopadu se kluci naší školy zúčastnili prvního z vyřazovacích kol tradiční soutěže Naší přírodou v  budově BIOSu.
Jako každý rok se soutěžilo ve 4 oborech: společenstvo lesa, společenstvo vody, společenstvo polí, luk a pastvin a společenstvo lidských sídlišť. Jak starší, tak mladší žáci se utkali se stejně starými soupeři z různých škol přerovského okresu.
V kategorii mladších žáků nás reprezentovala čtveřice sedmáků – Milan Severa, Jaroslav Rybka, Daniel Šindler a Tomáš Nedbal, všichni ze 7.B. Při své premiéře v soutěži si vedli více než zdatně – vybojovali dvě bramborové, jednu bronzovou a jednu zlatou pozici.
Do kategorie starších žáků byla nominována čtveřice  Jan Hanák, Adam Raška, Radim Pospíšil a Jakub Galnor, všichni z 8.B. Po lítém souboji získali jednu bramborovou, jednu bronzovou a dvě zlaté pozice.
K dosaženým umístěním všem gratulujeme a vítězům Milanovi, Honzovi a Kubovi, kteří postupují do finále, přejeme opět mnoho štěstí.
Mgr. Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Naši plazi - listopad 2019
6. 11. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Že jsou hadi slizcí? Tak s tím už si na naše sedmáky nepřijdete. V pondělí 4. 11. se žáci 7A a ve středu 6. 11. i žáci 7B  vydali na BIOS, kde jim pan Růžička nejprve představil všech 11 druhů plazů České republiky. V závěru programu je vzal i k nově zrekonstruovaným teráriím, kde někteří překonali sami sebe a troufli si na hada sáhnout.
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Školu navštívil anglicky mluvící cestovatel
23. 10. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Ve středu 21. 10. 2019 zavítal do naší školy vášnivý cestovatel pan Kocůrek. Tentokrát si pro nás připravil přednášku na téma Kanada.
Povídal spoustu zajímavých věcí a v průběhu svého vyprávění nám pouštěl své záběry z Kanady. Mluvil o největších kanadských městech, zejména o Torontu. Nejnavštěvovanější místo města je vyhlídková věž CN Tower. Největší atrakcí je skleněná podlaha.
Následovalo povídání o Stanley Cupu a legendách hokeje, mezi kterými byli i naši hokejisté. Nejvíce se žákům líbila návštěva Hokejové Haly Slávy, kde visely dresy některých našich hokejistů, kteří hráli za hokejový klub Toronto Maple Leafs.

Zobrazit fotky
Drakiáda školní družiny 15.10.2019
22. 10. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Dne 15. 10. 2019 pořádala školní družina již tradičně DRAKIÁDU. Za velké účasti rodičů jsme se přemístili na Viktorku, kde se akce uskutečnila. Za příznivých větrnostních podmínek, draci různých tvarů a velikosti krásně dětem lítaly. Příjemnou atmosféru doplnily soutěže.

Zobrazit fotky
Savci biomů světa
18. 10. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V pondělí 14. 10. žáci 8.A a následně ve čtvrtek 17. 10. kluci 8.B se přemístili do stanice BIOS, kde se blíže seznámili s rozdělením naší Země do biomů. Postupně prošli všechny typy biomů a připomněli si savce, kteří je obývají.
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Projekt 72 hodin – ZŠ Želatovská
10. 10. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Podstatou projektu 72 hodin v České republice jsou tři dny plné dobrovolnických aktivit. Kdykoliv během těchto 72 hodin (vždy v říjnu) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.
Naše škola se již čtvrtým rokem do této akce zapojila, v rámci dobrovolnických aktivit se zapojili všechny třídy druhého stupně.

Zobrazit fotky
Život v půdě - říjen 2019
9. 10. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Počasí nás zradilo. Těšili jsme se, jak budeme lovit breberky na stanici BIOS, ale zima, chlad a taky mokrý terén nám plánovanou zábavu naprosto znemožnily. Tak jsme si v učebně povídali o půdě a o životě v ní, dozvěděli se co je to edafon a jak se k půdě chovat, protože je pro náš život velmi cenná.
Za 6.B Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Na ptáky jsme krátký ...
2. 10. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

na ptáky jsme malý páky, je to tak ….zpíval Janek Ledecký se skupinou Žentour. A žáci sedmých tříd (v úterý 1. 10. 7.B a o den později 7.A) se o tom mohli přesvědčit na výstavě Dravci, sokoli a sovy v Ornisu. Po seznámení s životem zmíněných ptáků mohli žasnout nad stavbou peří (a trochu jím polechtat kamarády), experimentovat s UV vnímáním poštolek, zaposlouchat se do zvuků nočního lesa v temném koutku, shlédnout zajímavá videa a pomocí 3D brýlí virtuálně pobýt se supy či luňáky nebo se proletět jako orel nad Alpami.
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Návštěva muzea v Přerově - výukový program PRAVĚK - 3.B
1. 10. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný
Sbírat či nesbírat?
23. 9. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Že rostou, se šli přesvědčit žáci šestých ročníků na tradiční výstavu hub v přerovském klubu Teplo. A bylo na co se koukat. Přerovští mykologové nasbírali v Beskydech, Jeseníkách, Hostýnských Horách i v okolí samotného Přerova a vystavili na 335 druhů hub. Spolu s běžnými druhy bylo možné vidět i houby chráněné, vzácné, raritní, chodící (viz foto) a často i netradičné pojmenované. Posuďte sami – kotrč Němcův, hřib Moserův, muchomůrka ježatohlavá nebo mnohokrčka dírkovaná.
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Špekáčkové zahájení školního roku 2019-2020
5. 9. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Už tradičně jsme uspořádali pro naše nové prvňáčky netradiční zahájení školního roku. V letošním roce jsme si připravili několik stanovišť se zábavnými sportovními disciplínami, kde je po splnění čekala sladká odměna a skákací hrad, který si všichni parádně užili. Poté si prvňáčci společně s rodiči a kamarády opekli tradiční špekáčky a užívali krásné slunečné odpoledne.
Doufáme, že špekáčky všem chutnaly a že byli všichni spokojeni. Děkujeme dětem i rodičům za účast na akci.

Zobrazit fotky
Výsledky sbírky víček od PET lahví ve školním roce 2018/2019
2. 9. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Celý školní rok opět probíhala na ZŠ Želatovská v Přerově sbírka víček od PET lahví. Celkem jsme za tento školní rok 2018/2019 nasbírali přesně 100 kg. Tyto víčka byly následně žáky školní družiny roztříděny a odvezeny v rámci projektu plastozrout.cz do výkupu v Olomouci. Utržené peníze byly použity na nákup potřeb do školní družiny.

Sběr papíru 2019-2020
29. 8. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Sbíráme víčka od PETek 2019/2020
28. 8. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Sběr baterií 2019-2020
27. 8. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Sběr tonerů 2019-2020
26. 8. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Sběr papíru - doplňující informace
25. 8. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Vážení rodiče a přátelé školy,
starý papír můžete nejen vozit do školy v daných termínech sběru, ale můžete jej také odvézt sami dle možností a potřeby do Sběrných dvorů v Přerově - Na Hrázi, Želatovská. Zde stačí jen nahlásit školu a třídu. Následně Vám vystaví potvrzení, které stačí odevzdat ve škole (na zadní stranu uveďte jméno a příjmení žáka). Sběr papíru tak bude v daném období připočten k výsledkům žáka a třídy.

EVVO - školní rok 2018/2019
22. 8. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Níže naleznete aktuality z oblasti EVVO, které proběhly ve školním roce 2018/2019

Školní výlet na Praděd
20. 6. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Dne 19.6. 2019 se třídy 6. A, 7.A, 7.B a 8.B vydali pěší túru na Praděd. Vycházeli jsme z chaty Ovčárna směr druhá nejvyšší hora České republiky, Praděd, zde jsme si užívali krásných výhledů. Cestu jsme zvládli bez velkých obtíží a po krátké občerstvovací přestávce jsme se vrátili zpět na Ovčárnu a po žluté turistické stezce směrem do Karlovy Studánky, zdolávali jsme náročný, ale nádherný terén naučné stezky podél Bílé Opavy. Přecházeli jsme po mostcích a lávkách a obdivovali, co v posledních tisíciletích dokázala voda. Cesta byla strmá, ale dokázali jsme to. Plní nových zážitků jsme se v pozdních odpoledních hodinách vrátili zpět do Přerova.

Zobrazit fotky
Školní exkurze na PVE Dlouhé Stráně a Velké Losiny 22.5.2019
23. 5. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Dne 22. 5. 2019 se třídy 7.A, 8.A a 8.B vydaly na školní výlet, jehož cílem byla vodní elektrárna Dlouhé Stráně.
Cesta do Koutů nad Desnou, kde jsme vyzvedli na našeho průvodce, utekla poměrně rychle. Exkurze začala přednáškou, po ní následovaly dva krátké dokumentární filmy a pak nejzajímavější část - vlastní prohlídka. Nejprve jsme se podívali do podzemí elektrárny a pak autobusem vyjeli k dolní a poté i k horní nádrži, která bohužel přes nepřízeň počasí nebyla celá vidět. Pořídili jsme si fotografie, občerstvili se a mohli jsme se vydat na další zastávku naší exkurze  - Velké Losiny. Navštívili jsme ruční papírnu ve Velkých Losinách, kde jsme se podívali i do vlastní výroby a dále navštívili centrum samotných Velkých Losin a pak už, i přes velmi špatné počasí, v dobré náladě mířili domů.

Zobrazit fotky
Výlet prvňáčků - ZOO Zlín 23.5.2019
23. 5. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Výlet prvňáčků: Zvířátka máme rádi všichni. Proto jsme se rozhodli, že navštívíme Zoo Zlín. Pozorovali jsme nejen zvířata z cizích zemí. Po oblíbených nákupech cestovaly v autobuse nejenom děti, ale i plno zvířátek (plyšových i gumových :)).
Učitelky a děti 1. tříd

Zobrazit fotky
Výuka na čerstvém vzduchu - 7.B
21. 5. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V úterý 21. 5. si kluci ze 7.B vyzkoušeli trochu jinou hodinu přírodopisu. Pod vedením paní Kosturové z Ornisu se vydali do Michalova, kde si rozšířili své vědomosti o listnatých i jehličnatých stromech spoustou dalších zajímavostí. Teď už ví, jak poznat vejmutovku, jak voní douglaska, v které části parku roste korkovník, proč se spíše vysazují samčí jinany nebo proč se zmarličníku říká buchtovník.
Mgr. Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Z Kénigu do Šrajbecu - (aneb Z Králova Pole do Pisárek)
15. 5. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Tyto dvě brněnské části navštívili šesťáci ve středu 15. 5. Nejprve navštívili Technické muzeum, kde potřebovali otevřenou mysl, pevnou ruku, trochu síly, dost trpělivosti a dobré oko, aby mohli vyzkoušet různé fyzikální kejkle v technické herně, protože zde dotýkati se exponátů nařízeno. V další části se blíže seznámili se světem nevidomých lidí. Po prohlídce stálých expozic zamířili do budovy Anthroposu, kde si připomněli probrané učivo dějepisu a zeměpisu.
P.S. Ta kostra mamuta z Přerova byla fakt super.
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Získali jsme dotaci na dešťovou vodu
5. 5. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Těsně před vánocemi podala Želatovská škola žádost o dotaci v rámci výzvy Operačního programu životní prostředí na vybudování retenčních nádrží s dešťovou vodou. V těchto dnech jsme byli oficiálně informováni, že dotace přesahující dva milióny korun nám byla schválena (dotace je přidělována ve výši 85% celkových nákladů stavby). O prázdninách se tak začne se stavbou retenční nádrže o 50 m krychlových, do které budou svedeny okapy ze dvou třetin střech školy. Retenční nádrže budou zahloubeny v zemi, takže při běžném pohledu na školní pozemek nebudou ani zřejmé (samotná stavba přitom nijak nenaruší chod školy ani provoz obou hřišť). Škola tak získá zásobárnu dešťové vody na pravidelné zalévání zelených ploch a odprašňování obou hřišť. O významu takovéhoto zacházení se srážkovou vodou v současné době zřejmě asi není pochyb. Základní škola Želatovská  tak bude první školou v Přerově odpovědně hospodařící s dešťovou vodou - přičemž se dá předpokládat, že ostatní školy a veřejné budovy budou tohoto dobrého příkladu následovat.

Den Země, aneb učime se společně na naší škole - 17.4.2019
18. 4. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Sedmnáctého dubna jsme se věnovali oslavám Dne Země. Opět pod heslem "učíme se společně" se žáci osmých a devátých ročníků rozmístili na dvanáct stanovišť v budově naší školy, kde si společně s vyučujícími připravili pro všechny zbývající třídy prvního a druhého stupně rozmanité a zajímavé úkoly. Během celého dopoledne museli žáci absolvovat zeměpisné a přírodopisné kvízy, hlavolamy, hádanky, puzzle, vymyslet ekologičtější možnosti života na naší Zemi, seznámit se podrobně s možnostmi třídění odpadu, vyzkoušet různé fyzikální pokusy, zazpívat si, protáhnout svaly na sportovních stanovištích, očichat a seznámit se s nejrůznějším domácím i exotickým kořením, vyzkoušet manuální zručnost při krmení imaginárních ptáčků a mnoho dalších zábavných úkolů. Všichni si dopoledne užili a odnesli si mnoho nových poznatků a dobrou náladu.

Zobrazit fotky
Škola v přírodě 4.A,4.B - Horní Lipová - 5. den - 12.4.2019
12. 4. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný
Škola v přírodě 4.A,4.B - Horní Lipová - 4. den - 11.4.2019
12. 4. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný
Škola v přírodě 4.A,4.B - Horní Lipová - 3. den - 10.4.2019
11. 4. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný
Kurz první pomoci 8.A - 10.4.2019
10. 4. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Také 8.A navštívila ve středu 10. dubna 2019 Český červený kříž - pobočku Přerov. Žáci se po úvodní odborné instruktáži pustili do obvazování, měření srdečního pulzu či na závěr do praktické srdeční masáže, kterou simulovali na figurínách. Bylo důležité si uvědomit, že základy první pomoci by měl ovládat každý z nás, vždyť nikdy nevíme, kdy se nám tyto informace budou hodit v praxi.

Zobrazit fotky
Škola v přírodě 4.A,4.B - Horní Lipová - 2. den - 9.4.2019
9. 4. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný
Škola v přírodě 4.A,4.B - Horní Lipová - 1. den - 8.4.2019
9. 4. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný
Škola v přírodě 3.A a 3.B - Horní Lipová - 5. den - 5.4.2019
7. 4. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Náš poslední půlden školy v přírodě jsem věnovali balení kufrů, úklidu pokojů a závěrečnému zhodnocení a dopsání našich zážitkových deníků. Počasí nám celou dobu přálo a dovolilo nám být maximálně v přírodě a na čerstvém vzduchu. Opravdu doufám, že se tam vše líbilo a užili si spousty žážitků.

Zobrazit fotky
Škola v přírodě 3.A a 3.B - Horní Lipová - 4. den - 4.4.2019
4. 4. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Dnešní předposlední den byl skutečně plný akcí a zábavy. Dopoledne, hned po snídani, jsme se vypravili do Faunaparku. Mohli jsem vidět skutečného tygra, pumu, spoustu papoušků a opic. Po obědové pauze jsme vyrazili na poznávací hru, kdy jsem plnili úkoly reflektující náš pobyt zde (zkrátka co všechno zajímavého jsme si skutečně zapamatovali). Na konci jsme společně složili mapu a našli sladký poklad. No a co by to byla za škola v přírodě bez diskotéky a večerní stezky odvahy, kterou jsem odvážně zvládli a po poslední noci hurá domů ...

Zobrazit fotky
Výlet plný kontrastů 2.4.2019
3. 4. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V úterý 2. dubna vyrazili žáci 9. a 8. tříd, doplněni sedmáky, na poznávací exkurzi do Polska. Čekala nás návštěva v oblasti zvané Malopolsko, kde se nachází 14 z celkového počtu 28 polských míst zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. A dvě z těchto památek jsme prochodili.
Jako první nás přivítal starobylý Krakow, město se silnou českou stopou. Nejprve naše kroky směřovaly na Wawel, areál s královským hradem a katedrálou svatého Stanislava a Václava (ano, českého patrona). Další cesta nás zavedla do centra na náměstí Rynek Główny. Jenom projít krámky s výrobky krakovských řemeslníků v přízemí tržnice a prohlédnout si výrobky z jantaru byl neskutečný zážitek.
Ale čas kvapil a už bylo nutné přesunout se autobusem do 64 km vzdáleného místa, bývalého nacistického koncentračního tábora v Osvětimi. Tento tábor ve světě známý jako Auschwitz – Birkenau nám ukázal, jakých zvěrstev se dopouštěli lidé na lidech.
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Škola v přírodě 3.A a 3.B - Horní Lipová - 3. den - 3.4.2019
3. 4. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Dnešní den jsme stejně jako včera strávili dopolední výukou. Hned po obědě jsme se vypravili na vlakové nádraží odkud jsme cestovali vlakem do jeskyní Na Pomezí. Uvnitř sice bylo chladno, ale krása vápenných útvarů nás očarovala a zimující netopýři zaujali. Trochu náročnější byl pochod zpět do penzionu Pod Smrkem, ale i ten jsme ve zdraví ustáli. A zítra vzhůro do Faunaparku.

Zobrazit fotky
Škola v přírodě 3.A a 3.B - Horní Lipová - 2. den - 2.4.2019
2. 4. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Dnešní dopoledne jsme se věnovali učení, tak jak tomu má být v každé škole. Jen jsme se neučili v naší třídě, ale v penzionu Pod smrkem oblíbenou matematiku, češtinu a prvouku. Po vydatném obědě a poklidném odpočinku jsme vyrazili k lesnímu baru. Počasí nám přálo a špekáčky, který si každý sám opekl v lesním baru, byly zkrátka jedinečné. V rámci dnešního večerního programu, jsme se seznámili díky panu lesníkovi s životem v lese a jeho problémy. Už se moc těšíme na zítřejší tajemné jeskyně.

Zobrazit fotky
Škola v přírodě 3.A a 3.B - Horní Lipová - 1. den - 1.4.2019
2. 4. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V pořádku jsme dorazili na místo určení a skvělém úvodním obědě a odpočinkové pauze jsme vyrazili do přírody. Jsme přece na škole v přírodě. V lese jsem hráli pozvácí hru a skládali puzzle. Sluníčko nám zatím přálo a venku je opravdový ostřrý horský vzduch. Po večeři jsme se zabavili večerními aktivitami a pak hurá na kutě. Ještě nás tady čeká spousta zajímavých dní. 
 

Zobrazit fotky
Bovýsek - kamarád plný vitamínů
14. 3. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Dne 14. března navštívil naši školu maskot firmy Bovys – Bovýsek. Tato firma dodává jednou za týden všem žákům naší školy ovoce nebo zeleninu zdarma. Bovýsek pohovořil s prvňáky, druháky a třeťáky o významu správného stravování, děti poznávaly různé druhy ovoce a zeleniny a na závěr dostaly malý dárek.

Zobrazit fotky
Blízké setkání se sovami 7.B - 12.3.2019
12. 3. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Kluci ze 7.B si mohli v úterý 12. března v Ornitologické stanici rozšířit své znalosti o sovách.  Nejprve v teple učebny si připomněli informace ze školní výuky a paní Hrazdírová ještě přidala spoustu dalších zajímavostí o životě sov, které žijí na našem území nebo k nám zalétají jako hosté. Po prohlédnutí vycpaných preparátů a poslechu hlasů sov je čekala ta nejzajímavější část – prohlídka voliér s ptačími pacienty a možnost pohladit si kalouse pustovku.
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Naši přírodou - Na vítězné vlně
29. 1. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V úterý 29. ledna se žáci naší školy zúčastnili jednoho z vyřazovacích kol tradiční soutěže Naší přírodou v nově zrekonstruované budově BIOSu.
Jako každý rok se soutěžilo ve 4 oborech: společenstvo lesa, společenstvo vody, společenstvo polí, luk a pastvin a společenstvo lidských sídlišť. Jak starší, tak mladší žáci se utkali se stejně starými soupeři z různých škol přerovského okresu.
V kategorii starších žáků nás reprezentovala čtveřice osmáků - Tereza Rabinová, Oto Fialík, Ondřej Kosička a Jakub Miklasinski, všichni z 8.A. Po těžkém boji obsadili tři čtvrtá a jedno třetí místo.
Do kategorie mladších žáků byla nominována čtveřice Jan Hanák, Adam Raška, Radim Pospíšil a Jakub Galnor, všichni ze 7.B. Přestože pro všechny čtyři soutěžící to byla premiéra, vedli si více než zdatně a navázali na úspěchy našich žáků v předchozích letech. Dvě druhá a dvě první místa mluví sama za sebe.
K dosaženým umístěním všem gratulujeme a vítězům Adamovi a Kubovi, kteří postupují do finále, přejeme opět mnoho štěstí.
Mgr. Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Úspěch našich žáků v soutěži Evoluce
20. 12. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Tři žáci 8.A Karel Čadra, Anna Kociánová a Josef Mirga přispěli pod vedením p. učitelky Z. Farkové do výtvarné soutěže pořádané SVČ Atlas a Bios Přerov. Netradičně a originálně ztvárnili téma svět po evoluci, kdyby se vše ubíralo jiným směrem. Jako uspěným soutěžícím jim gratulujeme a budeme doufat, že toto nebyl jejich poslední úspěch.

Zobrazit fotky
Vánoční jarmark 13.12.2018
14. 12. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Tradiční vánoční setkání dětí a příznivců ZŠ u rozsvíceného vánočního stromu proběhlo 13. prosince 2018. V nasvětlených prostorách před budovou školy se na vyvýšeném pódiu vystřídali především žáci z ročníků prvního stupně se svými hudebními, recitačními a tanečními vystoupeními, zpestřením letošního ročníku bylo nečekané hudební vystoupení pedagogů školy v čele s panem ředitelem Dvorským. Po tomto programu se budova školy otevřela hostům, kteří oceňovali vánoční výzdobu školy, soutěže pro děti, spoustu krásných výrobků na jarmarku, ale i vánoční dílničky, kde se návštěvníci pouštěli do vlastní tvorby předmětů s motivy nadcházejících svátků. Bylo potěšující, že se přišli podívat, zavzpomínat si mnozí bývalí žáci i pedagogové školy. Naše velké poděkování patří všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na zdařilém průběhu celé akce.

Zobrazit fotky
Předvánoční dílna ve školní družině
10. 12. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Rodiče s dětmi tvořili ve školní družině vánoční hvězdu, vánoční přánička, pekli perníčky a zdobili si je.

Zobrazit fotky
Jak to vidíme? Aneb 100. let naší republiky na ZŠ Želatovská
1. 11. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

100. výročí vzniku našeho státu zažíváme jen jednou, proto jsme pro žáky 2. stupně připravili projektový den s názvem „Jak to vidíme? Aneb 100. let naší republiky“. Po úvodním projevu pana ředitele a společné fotografii v barvách trikolory se žáci s nadšením pustili do projektů ve svých třídách po jednotlivých ročnících. Žáci dostali za úkol zpracovat zadaná témata od vzniku našeho státu a jeho historie, přes kulturu, sport až po zajímavosti a blíže se tak seznámit s československou a českou historií od roku 1918 po rok 2018. K zadaným projektům měli vytvořit tematické plakáty a logo k výročí republiky. Přestože začátky byly rozpačité, všichni se do práce pustili s chutí a přišli s originálními nápady. Jak jejich snažení dopadlo mohou rodiče a návštěvníci školy zhlédnout a zhodnotit v přízemí školy během následujících týdnů.

Zobrazit fotky
Exkurze tříd 9.A a 9.B Tajemství Indonésie
23. 10. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Dne 23. 10. 2018 se naši deváťáci vydali na zeměpisnou exkurzi do Olomouce. První zastávka byla v katedrále svatého Václava, kde jsme mohli obdivovat prvky románsko-gotického slohu a hlavně se uvnitř pomodlit za úspěšné přijímací řízení. Následoval přesun na výstaviště Flóra, kde jsme obdivovali tropické rostliny, ptactvo a kulturu dalekých krajin Asie. Další naší zastávkou bylo historické centrum Olomouce, kde jsme si i pěkně počkali na zvuky orloje a pokochali se pohledy na barokní kašny a historické budovy. Po všech těch dojmech jsme se hladoví vydali na krátké občerstvení do Šantovky a pak už následoval odjezd zpátky ke svým domovům.

Zobrazit fotky
Společenský hmyz - 6.A
18. 10. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Ani třída 6.A si nenechala ujít výstavu o společenském hmyzu na stanici Ornis. Paní lektorku mile překvapili schopností spolupráce a ocenila i jejich vědomosti o hmyzích potvůrkách. Závěr akce se také vydařil – kdo z vás by nechtěl ochutnat čerstvý med z plástve nebo se přestrojit za velkého hmyzáka?
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
72 hodin - Spolupráce s Útulkem pro zatoulaná zvířata v Přerově
11. 10. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Již třetí rok se zapojujeme do dobrovolnického projektu 72 hodin a již druhý rok při této příležitosti spolupracujeme s Útulkem pro zatoulaná zvířata v Přerově. Letos se do útulku vydala třída 9.B. S neuvěřitelnou vervou se zhostili všech úklidových prací. Plus donesli zvířátkům velkou nadílku papání a mlsání. Všem žákům patří velké díky a věřím, že jim odměnou byl dobrý pocit z dobře odvedené práce.

Zobrazit fotky
Společenský hmyz - 6.B
10. 10. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Dnešní výuku (10. 10.) si kluci z 6. B zpestřili návštěvou stanice Ornis. Čekala je nejen zajímavá výstava o společenském hmyzu, ale i různé aktivity, pomocí kterých se s těmito živočichy blíže seznámili. Malým bonusem byla i ochutnávka čerstvého medu přímo z plástve. A co kluky zaujalo nejvíc? Určitě brýle, pomocí kterých mohli vidět jako včela, a také živí hmyzáci prapodivných tvarů.
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Na lovu havěti - 6.A
9. 10. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Ááááááááá, chyť tooooo!  Ježišmarjáááááá, pavouk! Uííííííííííí ono to leze! A další podobné výkřiky a jeky bylo slyšet v úterý 9. 10. v areálu stanice Bios. To žáci (a hlavně žákyně) dávali hlasitě najevo své úspěchy  a lovecké štěstí během programu „Život v půdě“. Počasí bylo báječné, takže různých zástupců členovců i kroužkovců byla spousta. Na závěr si všichni úlovky prohlédli a vypustili zpátky do přírody.
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Prvňáčci si udělali výlet podzimní přírodou
8. 10. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V pátek 5.10. se naši prvňáčci seznamovali s učivem prvouky netradičním způsobem. Na přerovském výstavišti poznávali různé druhy hospodářských i exotických zvířat : králíky, morčata, husy, kachny, ale i papoušky, holuby, krocany a další. Některé z nich si i pohladili, např. nutrii Judy.
Přestože byl krásný slunečný den,  děti uvítaly nabídnutý teplý čaj. Překvapením byla i možnost povozit se na kolotoči. Po cestě přes park Michalov žáci poznávali stromy, jejich listy a plody, v ulicích dopravní značky i osvojená písmena. Takové vyučování se všem líbilo.

Zobrazit fotky
Slavný lovec Pampalini by koukal!
5. 10. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Dobré boty, teplé oblečení, výborný zrak, trpělivost a rychlé reakce potřebovali kluci ze 6.B ve čtvrtek 4. 10. Ve venkovním areálu stanice Bios je čekal program „Život v půdě“. Po krátkém úvodu ve venkovní učebně se vydali ve skupinkách do terénu, kde sami odlovili tzv. breberky. A že jich bylo  - žížaly, pavouci, ruměnice, brouci, mravenci, svinky, svinule, stonožky, mnohonožky, škvoři, …
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Projekt EKOPOLIS
7. 3. 2013 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Ve školním roce 2012/2013 se naše škola zapojila do projektu EKOPOLIS. Žáci si mohou v rámci výuky, ale i mimo ni, vyzkoušet zajímavou stolní hru s cílempřivést hráče k zamyšlení nad základními proncipy fungování určitého území. V případě této hry se jedná o uzavřené údolí, ve kterém se postupně rozvíjejí jednotlivá městečka.

Trvalý odkaz


Kontakt

Želatovská 8,
Přerov I. - Město
750 02

Ředitel: Mgr. P. Dvorský, Ph.D.
IČ: 49 55 88 62

Tel.: +420 581 202 970
Fax.: +420 581 202 970
Mob.: +420 739 329 161
Datová schránka: d5wwr4f

zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz

Podrobnosti a mapa

Kniha důvěry