Základní škola Želatovská
UpolLogo
Fakultní škola
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Menu

Důležité informace

09.03.2023

Zápis dětí do 1. ročníků základních škol v Přerově - informace města Přerova - zde.

01.11.2022

ZŠ Želatovská má svůj vlastní youtube kanál, který můžete sledovat zde.

03.10.2022

03.10.2022

Vážení rodiče a přátelé školy, i v tomto školním roce 2022/2023 můžete starý papír (pouze noviny časopisy a knihy; nikoli kartony, obalový papírový materiál či firemní odpad) vozit do školy v daných termínech sběru, ale můžete jej také odvézt sami dle možností a potřeby do Sběrného dvora v Přerově - Na Hrázi. Zde stačí jen nahlásit školu a třídu. Následně Vám vystaví potvrzení, které stačí odevzdat ve škole (na zadní stranu uveďte jméno a příjmení žáka). Sběr papíru tak bude v daném období připočten k výsledkům žáka a třídy.

14.09.2022

13.09.2022

13.06.2022

Seznam zapsaných ukrajinských žáků do 1. tříd na základní škole ZŠ Želatovská ve školní roce 2022/2023. Seznam je k dispozici zde.

07.04.2022

Seznam zapsaných žáků do 1. tříd na základní škole ZŠ Želatovská ve školní roce 2022/2023. Seznam je k dispozici zde.

02.02.2022

Virtuální prohlídka prvních tříd - zde.

30.04.2021

Provozní řád školního hřiště ZŠ Želatovská 2021 - zde.

06.01.2021

Administrace distanční výuky (změna hesla, technická pomoc) a správy sítě má na starosti Bc. O. Sekera (tel. +420 722 963 509 nebo sekera@zs-zelatovska.cz)

04.09.2020

Omluvenky žáků hlásit: - sekretariát - 581 202 970 - mobil-sekretariát - 739 329 161 - emailem třídní učitelce (kontakt na TU zde)  

25.08.2019

23.08.2019

07.03.2019

02.10.2018

S platností od 1.4.2018 je v rámci školní Wi-Fi sítě zakázán přístup na vybrané sociální sítě (Facebook, Twitter, ..) a jíné internetové stránky, které primárně neslouží k získávání informací potřebných k výuce. Toto opatření je v souladu s nařízením EU týkající se GDPR.

25.09.2018

24.09.2018

19.09.2018

17.09.2018

11.05.2018

13.06.2016

Fotogalerii z Akademie k 60. výročí školy můžete shlédnout zde. Jednotlivé fotografie je možné si objednat přímo u Flashfoto Gebauer.

12.06.2016

11.06.2016

Vybrané fotogalerie z akcí naší školy můžete také sdílet v plné velikosti na serveru: http://zelatovska.rajce.idnes.cz/

ARCHIV
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
24.01.2013 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

EVVO koordinátor: PhDr. Pavel Opartný opatrny@zs-zelatovska.cz
  Úřední hodiny: Termín jen po předchozí domluvě.

 

Zde najdete informace vztahující se k environmentálnímu vzdělávání na ZŠ Želatovská. 

Roční školní program EVVO 2021/2022 - pdf_verze pro web

 

Zapojujeme se do soutěží:

Přírodovědný klokan, Naši přírodou, Rybářská soutěž

 

Každoročně realizované projekty:

72 hodin - pomáháme ostatním

Den Země, aneb učíme se společně

 

Na naší škole sbíráme použitý:

papír, baterie, tonery a plastová víčka

 

Celoročně pořádáme nebo se účastníme:

výcházek do přírody (hlavně I. stupeň, školní družina), výstav Muzea Komenského v Přerově, exkurze do místních podniků (MEOPTA, ZUBR), zeměpisných pořadů (Planeta 3000, Svět kolem nás), environmentálně zaměřených exkurzí (PVE Dlouhé Stráně, Technické muzeum a Anthropos Brno, Svět techniky Ostrava, Pevnost Poznání Olomouc..), ...
Dále organizujeme vánoční a velikonoční dílničky pro děti a rodiče, vánoční jarmark, školy v přírodě pro I. stupeň, ...

 

Spolupracujeme a aktivně se účastníme programů:

SVČ ATLAS a BIOS Přerov

ORNIS Přerov

Tonda obal na cestách

Zdravá 5

VZPoura úrazům

ČKK Přerov

Planeta Země 3000

Svět kolem nás

Sluňákov - centrum ekologických aktivit
 

Aktuality:

Jak to chodí v lese 21.2.2023
22. 2. 2023 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Šesťáci se v úterý 21. 2. vydali do stanice BIOS za programem „Potravní vztahy v lese“. Po malém opáčku již probraného učiva, kdy učebnou se mísila slova jako predátor, rozkladač, fotosyntéza, endoparazit, … (tady paní učitelka i paní lektorka Mlčáková byly mile překvapené, kolik si toho žáci pamatovali ze školy) si mládežníci mohli ve skupinkách rozlousknout některé zakódované názvy lesních živočichů.
Vlasta Hlobilová (ta mile překvapená učitelka)

Zobrazit fotky
Naši přírodou 6.12.2022 - Krůček od vítezství
8. 12. 2022 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V úterý 6. listopadu 2022 se žáci naší školy zúčastnili jednoho z vyřazovacích kol tradiční soutěže Naší přírodou v  budově BIOSu.
Jako každý rok se soutěžilo ve 4 oborech: společenstvo lesa, společenstvo vody, společenstvo polí, luk a pastvin a společenstvo lidských sídlišť. Jak starší, tak mladší žáci se utkali se stejně starými soupeři z různých škol přerovského okresu.
V kategorii mladších žáků nás reprezentovala čtveřice sedmáků – Ivana Hradilová, Melanie Rejhonová, Dan Valenta a Jan Miklasinski, všichni ze 7.A. Při své premiéře v soutěži si vedli více než zdatně a s minimálním rozdílem od vítězů vybojovali jedno páté a tři druhá místa.
Do kategorie starších žáků byla nominována čtveřice Kryštof Faltýnek, Tomáš Pašek, Petr Kostiha a Jiří Rozsíval, všichni z 8.B. V lítém souboji jim také chyběla ta pověstná kapka štěstí, takže získali jednu bronzovou a tři stříbrné pozice.
K dosaženým umístěním všem gratulujeme a pro příští ročník jim budeme držet palce, aby to vyšlo i na vítězství.
Mgr. Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Voda nad zlato
28. 11. 2022 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Doma otočíme kohoutkem – a teče. Ale v přírodě to tak jednoduché není. Najít zdroj čisté vody je čím dál obtížnější. Žáci z 9.B se v pondělí 28. 11. na stanici BIOS seznámili s touto problematikou trochu šířeji. Zopakovali si své vědomosti o koloběhu vody v přírodě a také jim pan Růžička rozšířil znalosti o nové pojmy jako litorál, bentos či nekton.
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Jak se plazí naši plazi
27. 11. 2022 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Že jsou hadi slizcí? Tak s tím už si na naše sedmáky nepřijdete. Ve středu 9. 11. se žáci 7.B  vydali na BIOS, kde jim pan Růžička nejprve představil všech 11 druhů plazů České republiky. V závěru programu je vzal i k teráriím, kde někteří překonali sami sebe a troufli si na hada sáhnout a dokonce i vzít na ruku.
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Soptík je náš kamarád
9. 11. 2022 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Že oheň může být nebezpečný, to ví každý. Ale jak se zachovat v případě ohrožení nebo co dělat, když jsem svědkem nehody či požáru, to si mohli zopakovat naši šesťáci v pondělí 7. 11. 2022 na stanici Atlas. Pod vedením dvou zkušených členů hasičského sboru si žáci mohli i vyzkoušet některé činnosti a malým bonusem byla možnost sledovat spolužáka, jak se souká do pravého hasičského oblečení a helmy.
Vlasta Hlobilová
P.S.  Předepsaný časový limit 2 minuty nejmenovaný žák T. fakt nestíhal.

Zobrazit fotky
Na lovu havěti 18.10.2022
19. 10. 2022 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Úterý 18. října 2022 proměnilo holky i kluky z 6.A a 6.B v lovce. Vydali se totiž na Bios, kde je čekal program „Život v půdě“. Po krátkém povídání o půdě v zrekonstruované venkovní učebně se rozdělili do menších skupinek a hurá do terénu na lov havěti. A že jí přes pokročilý podzim bylo. Počasí bylo báječné, takže různých zástupců členovců i kroužkovců byla spousta. 
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Savci biomů světa 8.B 17.10.2022
19. 10. 2022 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Žáci 8.B vyrazili v pondělí 17.10.2022 na stanici BIOS, kde jim pan Růžička připravil program s názvem Savci biomů světa. Virtuálně se prošli všemi biomy naší planety, připomněli si savce, kteří je obývají a našli si i čas na povídání o problémech, které lidstvo svou činností na přírodě páchá.
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Sběr papíru 2022-2023
28. 8. 2022 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Sběr baterií 2019-2020
27. 8. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Sběr tonerů 2019-2020
26. 8. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Projekt EKOPOLIS
7. 3. 2013 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Ve školním roce 2012/2013 se naše škola zapojila do projektu EKOPOLIS. Žáci si mohou v rámci výuky, ale i mimo ni, vyzkoušet zajímavou stolní hru s cílempřivést hráče k zamyšlení nad základními proncipy fungování určitého území. V případě této hry se jedná o uzavřené údolí, ve kterém se postupně rozvíjejí jednotlivá městečka.

Trvalý odkaz


Kontakt

Želatovská 8,
Přerov I. - Město
750 02

Ředitel: Mgr. P. Dvorský, Ph.D.
IČ: 49 55 88 62

Tel.: +420 581 202 970
Fax.: +420 581 202 970
Mob.: +420 739 329 161
Datová schránka: d5wwr4f

zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz

Podrobnosti a mapa

Kniha důvěry