Základní škola Želatovská
UpolLogo
Fakultní škola
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Menu

Důležité informace

10.03.2020

V případě, že zákonný zástupce chce čerpat ošetřovné při péči o dítě do 10 let, je třeba, aby se osobně dostavil do kanceláře školy, kde obdrží vyplněný a potvrzený formulář Žádosti – tento pak předá svému zaměstnavateli k dalšímu vyřízení. Pro formulář se zákonní zástupci mohou dostavit v kanceláři školy v pracovní dny od 8:00 do 12:00, popř. i v jiném termínu dle telefonické domluvy. Více informací naleznete zde. 12.3.2020: Tisková zpráva ministrině Maláčové - Rodiče nemusejí kvůli ošetřovnému do školy - informace zde.  

10.03.2020

Po dobu uzavření školy z nařízení Ministerstva zdravotnictví je mimo provoz i školní jídelna. Obědy budou všem žákům odhlášeny automaticky.

10.01.2020

Omluvenky žáků hlásit: - sekretariát - 581 202 970 - mobil-sekretariát - 739 329 161 - emailem třídní učitelce (kontakt na TU zde)  

06.01.2020

Z důvodu radikálního snížení výkupních cen papíru na trhu v ČR jsou Technické služby města Přerova nuceny přistoupit ke snížení výkupních cen této suroviny. S platností od 1. ledna 2020 budou upraveny výkupní ceny starého papíru následovně - 0,80 Kč za kilogram odevzdaného papíru v areálu školy a 1,00 Kč za kilogram odevzdaného papíru ve sběrných dvorech. Odevzdaný papír bude obsahovat pouze časopisy, noviny a knihy. V případě, že bude obsahovat karton a lepenku, nebude za něj vyplacena cena a nebude započítán do soutěže.

25.08.2019

Vážení rodiče a přátelé školy, starý papír můžete nejen vozit do školy v daných termínech sběru, ale můžete jej také odvézt sami dle možností a potřeby do Sběrných dvorů v Přerově - Na Hrázi, Želatovská. Zde stačí jen nahlásit školu a třídu. Následně Vám vystaví potvrzení, které stačí odevzdat ve škole (na zadní stranu uveďte jméno a příjmení žáka). Sběr papíru tak bude v daném období připočten k výsledkům žáka a třídy.

25.08.2019

25.08.2019

24.08.2019

23.08.2019

07.03.2019

02.10.2018

S platností od 1.4.2018 je v rámci školní Wi-Fi sítě zakázán přístup na vybrané sociální sítě (Facebook, Twitter, ..) a jíné internetové stránky, které primárně neslouží k získávání informací potřebných k výuce. Toto opatření je v souladu s nařízením EU týkající se GDPR.

25.09.2018

24.09.2018

20.09.2018

19.09.2018

17.09.2018

05.09.2018

12.05.2018

13.06.2016

Fotogalerii z Akademie k 60. výročí školy můžete shlédnout zde. Jednotlivé fotografie je možné si objednat přímo u Flashfoto Gebauer.

12.06.2016

11.06.2016

Vybrané fotogalerie z akcí naší školy můžete také sdílet v plné velikosti na serveru: http://zelatovska.rajce.idnes.cz/

ARCHIV
6.A
24.05.2009 | Vložil: Mgr. Jaromír Školoudík Ph.D.

Třídní učitelka:

Mgr. Michaela Václavíková

Kontakt:

vaclavikova@zs-zelatovska.cz


Aktuality:

30.3.2020 - Výuka Fyziky 6.A + 6.B - p.u. P. Opatrný
1. 4. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V týdnu od 30.3. do 3.4.2020 vypracovat do FYZIKY

Téma: Čas a jeho měření - práce s pracovním listem

Pracovní list - zde

Buďto si jej vytiskněte, vyplňte a vlepte do sešitu, nebo si jen stačí napsat správně odpovědi do sešitu, pokud nemáte možnost tisku.

 

Dále si do sešitu napište téma:

Téma: Měření teploty

Udělat si zápis do sešitu zde - pouze str. 1+2.

Přečíst text z učebnice s. 127-129.

Pozor, jakmile budete ve škole, budu si sešity kontrolovat včetně dopsané látky a práce s pracovními listy. Toto bude známkované!

30.3.2020 - Výuka Zeměpisu 6.A - p.u. S. Kočí
30. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

1. Přečíst uč. Str. 93-96
2. Do sešitu nadpis - Přírodní krajina
3. obr. 116/str. 93 nakreslit
4. YouTube - Africká savana (28 min)

30.3.2020 - Výuka Matematiky 6.A - p.u. S. Kočí
30. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

1. Výsledky z minulého týdne - zde
2. Zápis do sešitu - zde a zde
3. Vypracujte sami str. 149/8,9,10 a slovní př. 7/str.148 a př. 11/149
(výsledky str. 210 kap. 5.5)

30.3.2020 - Výuka VkO 6.A - p.u. M. Václavíková
30. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Informace zde.

30.3.2020 - Výuka ČJ 6.A - p.u. Z. Zifčáková
29. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Sloh zde.

Literatura zde.

Cvičení z učebnice zde.

 

30.3.2020 - Výuka AJ 6.A - p.u. A. Ptáčková
27. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Informace zde.

30.3.2020 - Výuka Přírodopisu 6.A - p.u. J. Školoudík
27. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný
PŘ 6A od 30.3. - 3.4.2020 takto:
Učebnice -  kap. 24 (str. 56-57) - Žahavci - přečíst, zápis do sešitu i zástupce, zde:
 
Můžete si následně doplnit a procvičit si své znalosti na testech zde:
23.3.2020 - Výuka Zeměpisu 6.A - p.u. S. Kočí
23. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

1. Přečíst uč. str. 88,89
2.Zápis do sešitu - Výškové stupně v krajině - nadpis
Opsat shrnutí ze str. 89
3.nakreslit obr. 113 str. 88
4..Vypracovat pracovní list - zde

23.3.2020 - Výuka Matematiky 6.A - p.u. S. Kočí
23. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

1. Výsledky rozkladu na součin prvočisel - zde
2. Zápis nového učiva (dvě stránky ) - zde a zde
3. Příklady k procvičování uč. str. 147/2,3,4,5

23.3.2020 - Výuka AJ 6.A - p.u. A. Ptáčková
22. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Informace zde.

23.3.2020 - Výuka VkO 6.A + 6.B - p.u. M. Václavíková
22. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Informace zde.

23.3.2020 - Výuka Dějepis 6.A - p.u. M. Václavíková
22. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Informace zde.

23.3.2020 - Výuka ČJ 6.A - p.u. Z. Zifčáková
22. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Literatura - zde.

Mluvnice - zde.

Sloh: dopis - zde.

Sloh: popis - zde.

 

16.3.2020 - Výuka FYZIKY 6.A+6.B- p.u. P. Opatrný
16. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V týdnu od 16.3. do 20.3.2020 vypracovat do sešitu:

Téma: Čas a jeho měření

Přečít učebnice s. 116-120 (starší vydání).

Zápis do sešitu zde. (možno i vytisknout a vlepit do sešitu).

Doma si vyzkoušej úkol 3,4 ze str. 120 (starší vydání).

Přístý týden budou k procvičení pracovní listy na čas a ještě na objem.

 

Učebnice AJ - interaktivní podpora BLOGGERS
16. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Odkaz na výuku angličtiny z učebnic Bloggers. Obsah je vhodný pro žáky 5.-6. třídy. Odkaz zde.

16.3.2020 - Výuka PŘÍRODOPISU 6.A - p.u. J. Školoudík
16. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný
PŘ 6A od 16.3. - 20.3.2020 takto:
Učebnice -  kap. 20 (str. 51) - Lišejníky - přečíst, zápis do sešitu zde:
 
Učebnice -  kap. 21 (str. 52-53) - Řasy jednobuněčné a mnohobuněčné - přečíst, zápis do sešitu zde:
 
Samostatná práce:
16.3.2020 - Výuka MATEMATIKY 6.A - p.u. S. Kočí
16. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Vypracujte do sešitu - zde.

16.3.2020 - Výuka ZEMĚPISU 6.A - p.u. S. Kočí
16. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný
Učebnice přečíst str.76-88.
Do sešitu napsat a nakreslit.
 
POUŠTĚ A POLOOPOUŠTĚ- -zvířata a rostliny
SUBTROPICKÉ KRAJINY -zvířata a rostliny
STEPI ( travnaté porosty mírného pásu)- zvířata a rostliny
LESOSTEPI (TAJGA) - zvířata a rostliny
TUNDRA -zvířata a rostliny
POLÁRNÍ PUSTINY- zvířata a rostliny
13.3.2020 - Výuka AJ 6.A - p.u. A. Ptáčková
13. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný
  • procvičovat měsíce
  • vypsat do sešitu následující datum (verze jak se píše + jak se čte)

19. 4., 5. 8., 31. 3., 15. 9., 20. 10., 25. 6., 12. 7., 22. 1., 30. 2., 23. 11., 31. 12.

  • vypsat slovní zásobu do slovníčku – 1B
12.3.2020 - Výuka FYZIKY 6.A+6.B do 16.3.2020
12. 3. 2020 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Přečíst si v učebnici kapitoly - Objem s. 92-97.

Z rozpracovaného pracovní listu zde: http://jane111.chytrak.cz/F6/PL_14_objem_1.pdf udělat do sešitu písemně úkol 1 - druhý a třetí sloupec.

Dále do sešitu písemně udělat úkol 3,4 z učebnice s. 95.

E-bezpečí pro naše šesťáky
7. 11. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Ve čtvrtek 7.11.2019 zavítali na naši školu lektorky programu E-bezpečí, aby naše žáky šestých tříd v interaktivních besedách seznámili s riziky a nebezpečími využívání sociálních sítí. Bylo znát, že žáci se o tuto problematiku zajímají a pokládali lektorám mnohé dotazy, stejně jako popisovali četné zkušenosti.

Zobrazit fotky
NOVEŠKO - 6.A - 4.10.2019
7. 10. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Máme pátek odpoledne a většina učitelů míří s jazykem na vestě domů, aby si odpočinuli od svých žáků.
Kolem 17 hodiny se ale stále svítí ve sborovně, protože se 3 odvážní z řad učitelů připravují na akci zvanou „Noveško". Do posledního detailu připravují akci pro děti 6.A.
Celé odpoledne i večer jsme sportovali, přemýšleli, hráli společenské hry a dívali na film a někteří se možná i báli, když se v noci procházeli po naší prázdné škole.
Ráno druhý den se všichni v pořádku vrátili svým rodičům.

Zobrazit fotky
Materiály do výuky ICT 6. třídy
10. 2. 2013 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Zde budou postupně vkládány výukové materiály do výuky ICT

Pro zobrazení nahraných výukových materiálů je nutné rozkliknout "Trvalý odkaz".

Poslední aktualizace 14.9.2017

Trvalý odkaz


Kontakt

Želatovská 8,
Přerov I. - Město
750 02

Ředitel: Mgr. P. Dvorský, Ph.D.
IČ: 49 55 88 62

Tel.: +420 581 202 970
Fax.: +420 581 202 970
Mob.: +420 739 329 161
Datová schránka: d5wwr4f

zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz

Podrobnosti a mapa

Kniha důvěry