Základní škola Želatovská
UpolLogo
Fakultní škola
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Udílení ceny SCHOLAR 2015
08.06.2015 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V pátek 5. června 2015 byli v sále ZUŠ v Přerově slavnostně oceněni i za přítomnosti svých rodičů nejlepší žáci všech přerovských škol. Letos poprvé byli vyhodnoceni tři nejlepší za každou školu ve třech věkových kategoriích (1. -3. třída, 4. – 6. třída a 7. – 9. třída). Z rukou zástupců Magistrátu města Přerova a také sponzorů převzali cenu Scholar spolu s velmi hodnotnými věcnými dary tito žáci naší školy:
Jan Hanák z 3. B,  Dominik Foltas z 5.B  a Nikola Jančová z 9.B.

Všechny vyznamenané děti se podepsaly do pamětní knihy města Přerova a pak si už přebíraly své ceny. Společné, skupinové i jednotlivé focení a také natáčení Kabelovou televizí Přerov patřilo jistě také k silným zážitkům z celé slavnostní akce. Našim oceněným moc blahopřejeme a děkujeme jim za jejich skvělé lidské vlastnosti.

Zobrazit fotky