Základní škola Želatovská
UpolLogo
Fakultní škola
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Jednotné přijímací řízení
12.05.2017 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Pro některé strašák, pro jiné další krok k dospělosti. Vycházející žáci naší školy nepodcenili přípravu a za pomoci vyučujících trénovali testovací úkoly z ukázek zveřejněné CERMATEM.
A vyplatilo se. Výsledky jsou velmi podobné, jako v předchozích letech. Ze všech vycházejících žáků pouze dva jdou do druhého kola. Ostatní mají místa na středních školách jistá. Na učební obory šly celkem 2 % žáků, ostatní si zvolili maturitní obory. Přejeme všem, aby se jim dařilo stejně i v dalším studiu.