Základní škola Želatovská
UpolLogo
Fakultní škola
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Exkurze do Ostravy 9. tříd
23.04.2015 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Ve středu 22. dubna žáci 9. tříd vyjeli do Ostravy na výstavu „Svět techniky“.   Cesta krásným autobusem skončila mezi tunami železa ve Vítkovicích – mezi různými potrubími, halami a věžemi. A pak už je čekaly expozice opravdové techniky a objevů, nejen historických, ale zvláště těch nejnovějších.

„Svět vědy a objevů“ se pokouší návštěvníkům vysvětlovat struktury světa kolem nás a technologie, s nimiž se nyní setkáme, a to hned v pěti dílčích oblastech. V „Matematice" jsme se seznámili s matematickými důkazy, systémy a jevy hravou formou. „Fyzika" nám ukázala vlny ve všech jejich formách a vztazích. Oblast „Nano a Mikro" zase pozvala na cestu do nejmenších rozměrů našeho prostředí. V oblasti „Lékařské technologie" jsme si uvědomili, jak moderní technologie prodlužují a podporují lidské životy. Například jsme si prohlédli své vlastní tělo „zevnitř“. Oblast „Nové materiály" se také dívá do budoucnosti, seznámila nás s technologiemi, jako jsou např. 3D tiskárny nebo nano-materiály, se kterými se v příštích letech určitě budeme setkávat častěji než dnes.
Ve „Světě přírody“ a jeho jedenácti různých oblastech jsme se učili lépe chápat svět kolem sebe, čerpali jsme poznatky nejdříve v "Oáze železa", jež odkazuje na historii Ostravy (jako města těžkého kovu a sousedních železáren), dál přes "Faunu", "Strom", "Člověka" a "Vesmír" až po "Energii", "Světlo" a "Elektrickou energii". Poznávali jsme tedy jevy, se kterými se pravidelně setkáváme v našem každodenním životě. Snažili jsme se zde porozumět tomu, jak svět kolem nás funguje prostřednictvím exponátů, s nimiž jsme mohli manipulovat vlastníma rukama, ale i pomocí mediálních stanic.
Na závěr si někteří z nás užili plno legrace – jednak v „Divadle vědy“ s povedenou dvojicí chemiků, jednak při „veletočích“, kdy odvážlivci zažili trošku výcviku kosmonautů a procházeli na „trenažéru“ opravdu těžkou zkouškou – snést rychlý otáčivý pohyb kolem všech tří os, navíc ještě nepravidelný.
Další fotografie najdete na serveru http://zelatovska.rajce.idnes.cz/

Zobrazit fotky