Základní škola Želatovská
UpolLogo
Fakultní škola
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Den evropských jazyků na ZŠ Želatovská
26.09.2014 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Pořekadlo - Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem - plátí na naší škole hned třikrát. V průběhu školní docházky se děti učí anglicky a ve vyšších ročnících si volí z německého a ruského jazyka. U příležitosti Dne evropských jazyků (26. 9.) si děti 3.-7. tříd užily nejen spoustu zábavy, ale seznámily se s reáliemi a zajímavostmi anglicky, německy a rusky mluvících zemích. S vyučujícími cizích jazyků spolupracovali žáci 8. a 9. tříd, kteří vedli aktivity u mladších spolužáků.
Největší odměnou pro všechny byla spokojenost a nadšení, kdy zábavnou a hravou formou se rozvíjely znalosti dětí.

Zobrazit fotky