Základní škola Želatovská
UpolLogo
Fakultní škola
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Česká balada na ZŠ Želatovská
29.05.2014 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Ve čtvrtek 29. května 2014 se všechny třídy II. stupně sešly v tělocvičně školy, aby se podívali na výchovně vzdělávací představení, tentokrát literárně dramatického zaměření.  Přijeli s ním 4 umělci z Opavy a byl nazván „Česká balada“.

Umělci nejdříve stručně seznámili žáky s vývojem balady a pak představili několik nejznámějších českých balad. Většina byla spojena se jmény Karel Jaromír Erben, Jan Neruda, Jiří Wolker a Petr Bezruč, ale i skupinou Javory či pojmem kramářská píseň.
Mluvené slovo, dramatizace balad a zpěv byly vkusně doplněny a oživeny jednoduchými kulisami a rekvizitami.
Žáci si během hodinového představení zopakovali učivo z literární výchovy, leccos nového se dověděli a hlavně se zaposlouchali do uměleckého přednesu a zpěvu.

Zobrazit fotky