Základní škola Želatovská
UpolLogo
Fakultní škola
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Menu

Důležité informace

02.10.2018

S platností od 1.4.2018 je v rámci školní Wi-Fi sítě zakázán přístup na vybrané sociální sítě (Facebook, Twitter, ..) a jíné internetové stránky, které primárně neslouží k získávání informací potřebných k výuce. Toto opatření je v souladu s nařízením EU týkající se GDPR.

01.10.2018

Vážení rodiče a přátelé školy, starý papír můžete nejen vozit do školy v daných termínech sběru, ale můžete jej také odvézt sami dle možností a potřeby do Sběrných dvorů v Přerově - Na Hrázi, Želatovská. Zde stačí jen nahlásit školu a třídu. Následně Vám vystaví potvrzení, které stačí odevzdat ve škole (na zadní stranu uveďte jméno a příjmení žáka). Sběr papíru tak bude v daném období připočten k výsledkům žáka a třídy.

01.10.2018

24.09.2018

20.09.2018

19.09.2018

17.09.2018

12.04.2018

Seznam zapsaných žáků do 1. tříd na základní škole ZŠ Želatovská pro školní rok 2018/2019 naleznete zde.

13.06.2016

Fotogalerii z Akademie k 60. výročí školy můžete shlédnout zde. Jednotlivé fotografie je možné si objednat přímo u Flashfoto Gebauer.

12.06.2016

11.06.2016

Vybrané fotogalerie z akcí naší školy můžete také sdílet v plné velikosti na serveru: http://zelatovska.rajce.idnes.cz/

ARCHIV
Nadační příspěvek na sportovní činnost prvňáčků
15.08.2017 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Základní škola Želatovská velmi dobře vnímá, že vzdělávání, sportování i volnočasové aktivity jsou nejen základem pro budoucí úspěšnost našich dětí, ale i předpokladem pro jejich radostné a spokojené dětství. Zajištění všech těchto složek úspěšného rozvoje našich dětí však také současně klade stále větší a větší nároky na vytvoření jejich co možná nejideálnějších podmínek. To s sebou ovšem nevyhnutelně nese i řadu nákladů – jak pro instituce, školy nevyjímaje, tak pro rodiče. Vědomi si tohoto faktu založili přátelé Základní školy Želatovská Nadační fond Vojtěcha Buriana, jenž svým názvem vyzvedá dílo letitého zástupce ředitele naší školy, který stál u zrodu její spolupráce s ledním hokejem a sportem vůbec.
Nadační fond Vojtěcha Buriana přispěje každému žáku či každé žákyni prvního ročníku ve školním roce 2017/2018 částkou jeden tisíc korun na pořízení sportovního vybavení či výstroje a to pro jakýkoli sport, kterému se dítě pravidelně věnuje, nebo od září 2017 věnovat začne.

Podmínkou přidělení tohoto příspěvku je:

  • aby dítě bylo k 30. 9. 2017 organizováno v jakémkoli sportovním klubu/organizaci, která zajišťuje sportování dětí a mládeže do 18 let (např. fotbalový klub, plavání, volejbal, hokej, florbal, házená, stolní tenis ...) a mělo k 30. 9. 2017 zaplacený členský příspěvek dle zvyklostí toho kterého klubu/organizace,
  • předložení dokladů o koupi sportovního vybavení či výstroje ve výši minimálně 900,- Kč (paragony, faktury); příspěvek bude možné proplatit i přímo klubu či sportovní organizaci, pokud nakupuje toto vybavení a výstroj pro děti dohromady (organizace/klub pak doloží jmenný seznam dětí a doklady o koupi vybavení a výstroje a příspěvek ve výši 1.000,- Kč/dítě bude zaslán jim),
  • aby dítě bylo žákem prvního ročníku Základní školy Přerov, Želatovská 8

Příspěvek ve výši jeden tisíc korun bude vyplácen zákonným zástupcům dětí/žáků Základní školy Želatovská (popř. po dohodě zákonných zástupců a klubů/sportovních organizací) či organizacím zajišťujícím souvislou a celoroční sportovní činnost těchto dětí od 1. 10. 2017 v návaznosti na splnění výše uvedených podmínek. Formuláře a přesné pokyny obdrží každý rodič žáka první třídy prostřednictvím svého dítěte v září tohoto roku – všechny informace budou také přístupné na webu školy.

Formulář k získání příspěvku zde (formát WORD).
Formulář k získání příspěvku zde (formát PDF).

Trvalý odkaz