Základní škola Želatovská
UpolLogo
Fakultní škola
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Menu

Důležité informace

12.04.2018

Seznam zapsaných žáků do 1. tříd na základní škole ZŠ Želatovská pro školní rok 2018/2019 naleznete zde.

03.04.2018

S platností od 1.4.2018 je v rámci školní Wi-Fi sítě zakázán přístup na vybrané sociální sítě (Facebook, Twitter, ..) a jíné internetové stránky, které primárně neslouží k získávání informací potřebných k výuce. Toto opatření je v souladu s nařízením EU týkající se GDPR.

15.09.2016

09.09.2016

08.09.2016

13.06.2016

Fotogalerii z Akademie k 60. výročí školy můžete shlédnout zde. Jednotlivé fotografie je možné si objednat přímo u Flashfoto Gebauer.

12.06.2016

11.06.2016

Vybrané fotogalerie z akcí naší školy můžete také sdílet v plné velikosti na serveru: http://zelatovska.rajce.idnes.cz/

ARCHIV
8.B - třída se zaměřením na lední hokej
24.05.2009 | Vložil: Mgr. Jaromír Školoudík Ph.D.

Třídní učitelka:

Mgr. Monika Čermáková

Kontakt:

cermakova@zs-zelatovska.cz

Aktuality:

Školní výlet 8. třídy - 21.6.2018 Ostrava
22. 6. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V první letní den se třídy 8.A a 8.B doplněny žáky z 5.B, 6.A a 9.A vydaly na výlet do Ostravy. Naše první zastávka byla v JumpParku, zde žáky čekalo 45 minut parkuru a 45 minut dovádění na trampolínách. Následovala zastávka na občerstvení v OC Karolina a na závěr se konala návštěva ZOO. Celý den nám přálo krásné počasí a panovala skvělá nálada, takže jsme školní rok velice úspěšně završili.

Zobrazit fotky
Základy první pomoci 8.B 18.4.2018
18. 4. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

První pomoc musí umět každý. Samozřejmě, že se ji učíme i ve škole, ale některé věci je nejlepší si vyzkoušet a tak jsme vyrazili celá třída na Český červený kříž. Zde jsme shlédli poučná videa, informace z nich si společně zopakovali a prakticky si vše i vyzkoušeli. A jak nám to šlo? Podívejte se na fotky.

Zobrazit fotky
Úkoly do informatiky 8.B - Druhé pololetí
3. 4. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Úkoly do informatiky - 2. pololetí - naleznete zde. Vypracovat do pondělí 30.4.2018.

Protidrogový vlak - 8.B
26. 3. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Jelikož ve Výchově ke zdraví teď probíráme Závislosti, rozhodli jsme se opustit školní lavice a navštívit Protidrogový vlak. Zde jsme mohli shlédnout poučný film, podívat se do vězeňské cely, výslechové místnosti i feťáckého doupěte. Aktivně jsme se zapojili do příběhu plného špatných rozhodnutí a odnesli si s sebou ponaučení a nevšední zážitek.

Zobrazit fotky
Úkoly do VkZ 8.B - druhé pololetí 2017/2018
5. 2. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný
Úkoly do VkZ: Vypracování je nejpozději do 10. 6. 2018. Zasílat na email cermakova@zs-zelatovska.cz nebo osobně do kabinetu odevzdat Mgr. M. Čermákové.

Úkol č. 1 - zde.
Úkol č. 2 - zde.
Úkol č. 3 - zde.
Úkol č. 4 - zde.

 
Úkoly do VV:

Termín odevzdání: do 10.6.2018
1. Jarní krajina - formát A4, vodovými barvami
2. Velikonoční přání - formát A4 (přeložené A5)
3. Referát - velikonoční zvyky a tradice
4. 3D kresba - př. dům ne jako čtverec, ale jako krychle
Zasílat na e-mail cermakova@zs-zelatovska.cz nebo osobně do kabinetu odevzdat Mgr. M. Čermákové.

Exkurze do Brna 8. třídy 9.11.2017
10. 11. 2017 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Dne 9.11.2017 vyrazily třídy 8.A, 8.B a část devátých tříd na exkurzi do Brna. Naše první zastávka byla v zábavním vědeckém parku VIDA. Tady jsme si všichni mohli vyzkoušet například odpálit si vodíkovou raketu, otestovat rozsah svého hlasu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení nebo rozpoutat tornádo. Také jsme se zde mohli sklouznout na velké skluzavce i potočit se na kolotoči. Až jsme se dostatečně vyřádili, následoval program zaměřený na zvuk, který jsme mohli nejenom slyšet, ale dokonce i vidět.

Zobrazit fotky
Úkoly do Výtvarné výchovy - 8.B - První pololetí
7. 11. 2017 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Termín odevzdání: do 15.1.2018
1. Podzimní krajina - formát A4, vodovými barvami
2. Ozdoba na vánoční stromeček - 3D, materiál libovolný, inspirace na: https://www.google.cz/amp/s/www.pinterest.com/amp/pin/573857177500958071/
3. Referát - výběr z témat: románský sloh, gotika, renesance, baroko, rokoko, klasicismus - rozsah A4, vybrat si jeden sloh a popsat malířství v tomto období (důležitý je obsah i vzhled referátu)
4. Kresba zvířete - formát A4, zvíře i technika kreslení jsou libovolné
Zasílat na e-mail cermakova@zs-zelatovska.cz nebo osobně do kabinetu odevzdat Mgr. M. Čermákové.

Úkoly do VkZ 8.B - první pololetí 2017/2018
12. 10. 2017 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Vypracování je nejpozději do 15. 1. 2018. Zasílat na email cermakova@zs-zelatovska.cz nebo osobně do kabinetu odevzdat Mgr. M. Čermákové. Úkoly zde.

Materiály pro výuku IVT
29. 9. 2016 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Materiály pro výuku IVT - Hardware - naleznete zde.

Úkoly do Informatiky - 8.B - První pololetí
10. 9. 2016 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Úkoly do předmětu Informatika naleznete zde. Úkoly vypracovat do 20.11.2017.

Materiály do výuky chemie - 8. třída
3. 10. 2013 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Návody pro praktickou experimentální činnost

Periodická tabulka

Chemické sklo a nádobí
Zkoumání vlastností látek
Filtrace
Hasící přístroj
Balónek plněný CO2
Měření pH

Výuka

Chemické prvky - učebnice: Úvod do obecné a anorganické chemie (J. Mach; I. Plucková; J. Šibor):
Rozdělení chemických prvků 1
Rozdělení chemických prvků 2
Vodík - EXPERIMENTY: Důkaz vodíku; Rozklad peroxidu vodíku
Kyslík - EXPERIMENTY: Laboratorní příprava kyslíku;
Dusík - EXPERIMENTY: Důkaz dusíku v bílkovinách
Halogeny - EXPERIMENTY: Rozpouštění HCl ve vodě; Reakce chloru se sodíkem; Sublimace jodu
Uhlík, síra - EXPERIMENTY: Aktivní uhlí; Plastická síra
Fosfor - EXPERIMENTY: Hoření červeného fosforu;
Polokovy - Si
Kovy - dělení, Al - Fakta o hliníku - film
Kovy - Fe, Cu, Au - Výuková prezentace
Kovy - Ag, Pb, Zn, Hg - Nebezpeční rtuti - film; Odlévání olova - film
Alkalické kovy - EXPERIMENTY: Plamenové zkoušky
Kovy alkalických zemin - EXPERIMENTY: Reakce hořčíku a vápníku s vodou
Materiály slouží jako podpůrné a k doplnění informací z výuky.

Trvalý odkaz