Základní škola Želatovská
UpolLogo
Fakultní škola
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Menu

Důležité informace

10.04.2019

Seznam zapsaných žáků do 1. tříd na základní škole ZŠ Želatovská pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.

13.03.2019

Omluvenky žáků hlásit: - sekretariát - 581 202 970 - mobil-sekretariát - 739 329 161 (paní S. Netopilová) - emailem třídní učitelce (kontakt na TU zde)  

07.03.2019

06.01.2019

Informace pro rodiče vycházejících žáků k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019 - zde.

02.10.2018

S platností od 1.4.2018 je v rámci školní Wi-Fi sítě zakázán přístup na vybrané sociální sítě (Facebook, Twitter, ..) a jíné internetové stránky, které primárně neslouží k získávání informací potřebných k výuce. Toto opatření je v souladu s nařízením EU týkající se GDPR.

01.10.2018

Vážení rodiče a přátelé školy, starý papír můžete nejen vozit do školy v daných termínech sběru, ale můžete jej také odvézt sami dle možností a potřeby do Sběrných dvorů v Přerově - Na Hrázi, Želatovská. Zde stačí jen nahlásit školu a třídu. Následně Vám vystaví potvrzení, které stačí odevzdat ve škole (na zadní stranu uveďte jméno a příjmení žáka). Sběr papíru tak bude v daném období připočten k výsledkům žáka a třídy.

01.10.2018

24.09.2018

20.09.2018

19.09.2018

17.09.2018

05.09.2018

12.05.2018

13.06.2016

Fotogalerii z Akademie k 60. výročí školy můžete shlédnout zde. Jednotlivé fotografie je možné si objednat přímo u Flashfoto Gebauer.

12.06.2016

11.06.2016

Vybrané fotogalerie z akcí naší školy můžete také sdílet v plné velikosti na serveru: http://zelatovska.rajce.idnes.cz/

ARCHIV
8.B - třída se zaměřením na lední hokej
24.05.2009 | Vložil: Mgr. Jaromír Školoudík Ph.D.

Třídní učitelka:

Mgr. Alice Kočarová

Kontakt:

kocarova@zs-zelatovska.cz

Aktuality:

Praktické činnosti - 8.B - úkoly do 24.5.2019
14. 5. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Do 24.5.2019 musí vypracovat vybraní žáci úkoly, které si mohou stáhnout níže.
Následně odevzdat vyučujícímu - P. Opatrný (kab. FY-CHE), mohou vytištěné, nebo zaslat emailem na opatrny@zs-zelatovska.cz.
Úkol č. 1 - zde.
Úkol č. 2 - zde.
Úkol č. 3 - zde.

Kurz první pomoci 8.B - 8.4.2019
9. 4. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

8. dubna se žáci 8.B ZŠ Želatovská vypravili za vzděláním mimo budovu své školy. Vyměnili školní prostředí za Oblastní spolek Českého červeného kříže. Čekal je totiž dopolední kurz první pomoci. Letošní učivo z přírodopisu zde bylo doplněno především praktickou činností dětí i nejnovějšími poznatky z poskytování první pomoci lidem různého věku a v různých situacích.
Počáteční ostych některých dětí, ale i legrácky jiných (při tréninku obvazování a zaškrcování krvácení) byly většinou vystřídány zodpovědností a snahou, když „raněného“ uváděly do stabilizované polohy a když prováděly resuscitaci zraněného.

Zobrazit fotky
Výlet plný kontrastů 2.4.2019
3. 4. 2019 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V úterý 2. dubna vyrazili žáci 9. a 8. tříd, doplněni sedmáky, na poznávací exkurzi do Polska. Čekala nás návštěva v oblasti zvané Malopolsko, kde se nachází 14 z celkového počtu 28 polských míst zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. A dvě z těchto památek jsme prochodili.
Jako první nás přivítal starobylý Krakow, město se silnou českou stopou. Nejprve naše kroky směřovaly na Wawel, areál s královským hradem a katedrálou svatého Stanislava a Václava (ano, českého patrona). Další cesta nás zavedla do centra na náměstí Rynek Główny. Jenom projít krámky s výrobky krakovských řemeslníků v přízemí tržnice a prohlédnout si výrobky z jantaru byl neskutečný zážitek.
Ale čas kvapil a už bylo nutné přesunout se autobusem do 64 km vzdáleného místa, bývalého nacistického koncentračního tábora v Osvětimi. Tento tábor ve světě známý jako Auschwitz – Birkenau nám ukázal, jakých zvěrstev se dopouštěli lidé na lidech.
Vlasta Hlobilová

Zobrazit fotky
Návštěva Prahy a její vánoční atmosféry
9. 12. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Dne 6.12.2018 si žáci 6.A a 8.B zkrátili čas před Vánoci návštěvou Prahy a její vánoční atmosféry. Prohlídku jsme zahájili pěší chůzí od Obecního domu na Václavské náměstí k nově opravenému Národnímu muzeu, dále pokračovali k Staroměstskému náměstí, kde si všichni užili pravou vánoční Prahu a její trhy. Dále jsme navštívili Parlament ČR, kde žáci měli možnost sledovat tzv. "interpelace" v přímém přenosu a potkat pana Karla Schwarzenberga osobně. Pěšky jsme se přesunuli na Kampu a k muzeu Franze Kafky a k legendární zdi Johna Lennona, kde jsme pokračovali přes Karlův most a Staré město a zpět k Staroměstskému náměstí a poté opět k Obecnímu domu jako poslednímu bodu výletu a možnosti nakoupit drobné dárky. Plní vánoční nálady a zážitků jsme se vrátili ve večerních hodinách zpět do Přerova.

Zobrazit fotky
Žáci 8.B se vydali navštívit děti v Nemocnici Přerov
14. 10. 2018 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

V rámci dobrovolnického projektu 72 hodin se žáci 8.B vydali navštívit děti v Nemocnici Přerov, kde jim předali dárky v podobě nejen plyšových hraček, tímto činem se pokusili zpříjemnit jejich pobyt zde. Všem žákům a rodičům, kteří poskytli malé i velké dárky nemocným dětem patří velké díky a věřím, že jim odměnou byl dobrý pocit pomoci i těm z nich, jejichž dny nejsou tak veselé a bezstarostné jako jejich.

Zobrazit fotky
Materiály do výuky chemie - 8. třída
3. 10. 2013 | Vložil: PhDr. Pavel Opatrný

Návody pro praktickou experimentální činnost

Periodická tabulka

Chemické sklo a nádobí
Zkoumání vlastností látek
Filtrace
Hasící přístroj
Balónek plněný CO2
Měření pH

Výuka

Chemické prvky - učebnice: Úvod do obecné a anorganické chemie (J. Mach; I. Plucková; J. Šibor):
Rozdělení chemických prvků 1
Rozdělení chemických prvků 2
Vodík - EXPERIMENTY: Důkaz vodíku; Rozklad peroxidu vodíku
Kyslík - EXPERIMENTY: Laboratorní příprava kyslíku;
Dusík - EXPERIMENTY: Důkaz dusíku v bílkovinách
Halogeny - EXPERIMENTY: Rozpouštění HCl ve vodě; Reakce chloru se sodíkem; Sublimace jodu
Uhlík, síra - EXPERIMENTY: Aktivní uhlí; Plastická síra
Fosfor - EXPERIMENTY: Hoření červeného fosforu;
Polokovy - Si
Kovy - dělení, Al - Fakta o hliníku - film
Kovy - Fe, Cu, Au - Výuková prezentace
Kovy - Ag, Pb, Zn, Hg - Nebezpeční rtuti - film; Odlévání olova - film
Alkalické kovy - EXPERIMENTY: Plamenové zkoušky
Kovy alkalických zemin - EXPERIMENTY: Reakce hořčíku a vápníku s vodou
Materiály slouží jako podpůrné a k doplnění informací z výuky.

Trvalý odkaz